SEO ОПТМИЗАЦИЯ

Упражнение за преминаване на космическите и земните енергии през вас

Първо седнете на удобен стол, стъпете здраво на пода и затворете очите си seo оптимизация. Поемете си дълбоко въздух и се отпуснете.

Заземете се.

Започнете да осъзнавате зад очите си, в центъра на главата.

След това започнете да осъзнавате долната част на ходилата си. В свода на всяко ходило има по една чакра. Може да усетите изтръпване там. Ако не ги видите отначало, визуализирайте ги като малки енергийни вихри.

Представете си как земна енергия от недрата на планетата преминава през чакрите на стъпалата в краката ви. Земната енергия протича през енергиен канал, енергийна тръба, която преминава през центъра на всеки крак seo оптимизация (виж фигура 2).

Земната енергия продължава нагоре до малката чакра на около 2-3 сантиметра зад всяко коляно. Протичайки през чакрите на коленете, енергията продължава през каналите на краката през центъра на бедрата ви, докато не достигне първата ви чакра. Това е същата чакра, където е връзката ви за заземяване. Всяка излишна енергия просто изтича в земята през тази връзка.

След това осъзнайте върха на главата си. Визуализирайте как космическата енергия се спуска seo оптимизация в коронната ви чакра.

Космическата енергия протича през коронната ви чакра в четири енергийни канала надолу през задната част на главата и продължава надолу покрай гръбнака с два канала от всяка страна (отляво и отдясно на гръбначния ви стълб) по целия път до първата ви чакра.

Когато земната енергия от каналите на краката ви и космическата енергия от каналите на гърба ви се влеят в първата ви чакра, земните и космическите енергии се смесват в тази чакра.

Решете, че след това първата чакра ще изпомпа смес от около 85 процента космическа и 15 процента земна енергия нагоре по двата канала (на пет до осем сантиметра пред гръбнака).

Когато сместа от земна и космическа енергия протече нагоре през двата канала, тя достига до втората ви seo оптимизация чакра. Двата канала се свързват с лявата и дясната страна на всяка чакра с формата на диск до коронната.

Енергията продължава нагоре по двата канала до третата чакра (слънчевия сплит).

След това тя продължава движението си към четвъртата чакра в центъра на гърдите ви.

После енергията отива нагоре по двата канала до петата чакра в основата на гърлото ви. Отново енергията се влива, преминава през тази чакра, излиза от нея и продължава нагоре към шестата чакра зад центъра на челото ви.

Най-накрая енергията преминава през шестата чакра и продължава нагоре през двата канала до коронната чакра на върха на главата ви. Енергийната смес изпълва коронната чакра и след това се изстрелва нагоре и навън като красив златен фонтан seo оптимизация.

Щом установите този поток на земна и космическата енергия, продължете да сте зад очите си и наблюдавайте протичането през всички канали и чакри. Запомнете, че не трябва да полагате усилия и да насилвате нищо. Просто знайте, че тя протича, както сте си представили. Ако все още не виждате енергиите, визуализирайте цялостния енергиен по¬ток всеки път, когато практикувате придвижване на енергиите.

В края на упражнението се възстановете напълно със златното слънце на енергията на жизнената сила, както в предишното seo оптимизация упражнение. След това се протегнете, наведете се и отпуснете надолу главата и ръцете си, за да освободите излишната енергия от тях и от раменете си.

Бавно се изправете и отворете очите си. Огледайте се из стаята, осъзнайте тялото си, внимателно станете и се разходете наоколо. Забележете промените в осъзнаването и енергията си.

В началото може да практикувате веднъж за десет до двайсет минути. Може да започнете като практикувате веднъж на ден, след това seo оптимизация да надграждате до два пъти дневно, ако ви е удобно.

Фигура 2: Преминаване на космически и земни енергии

Упражнение за създаване и премахване на енергия от умствени картини

Честото практикуване на това упражнение ще ви помогне да развиете своето умение да създавате духовно, както и да си възвръщате енергията от своята привързаност към мисли и чувства, а също и от умствените картини, които ги съдържат. (Прегледайте Глава 12, „Овладяване seo оптимизация на спомените“). Тези умения са важни за бъдещите духовни практики. Преди да започнете това упражнение, бъдете уверение в своето заземяване, центриране в духа, възстановяване на вашето пространство и енергия и протичане на космическите и земните енергии.

Седнете удобно изправени на стол. Стъпете здраво на пода с двата крака. Затворете очите си. Поемете си дълбоко въздух и се отпуснете. Освободете цялото напрежение от тялото. Осъзнайте пространството зад очите си. Решете да бъдете там, в центъра на главата си.

Заземете се.

Прекарайте космическите и земните енергии през себе си.

Сега мислено визуализирайте seo оптимизация роза на около 40 сантиметра пред челото си.

Осъзнайте, че сте създали тази картина като духовна същност. Тялото не може да я създаде.

Наблюдавайте този образ няколко мига. Освободете се от всички осъждания. Картината не трябва да бъде „идеална“ или да бъде това, което може да очаквате. Просто я оставете да бъде.

След това си представете, че взривявате картината. Вие освобождавате цялата енергия, която сте вложили в нея. Решете, че енергията, която сте освободили, ще се върне обратно в коронната seo оптимизация чакра.

Докато сте заземени и през вас протича енергия, повторете това десетина или повече пъти за практика.

Когато решите да завършите упражнението, възстановете се напълно със златното слънце на живителната енергия.

След това се протегнете, наведете се и отпуснете надолу главата и ръцете си, за да освободите излишната енергия от тях и от раменете си. Бавно се изправете и отворете очите си. Огледайте стаята, seo оптимизация осъзнайте тялото си, внимателно станете и се разходете наоколо. Забележете промените в осъзнаването и енергията си.

Когато се окаже, че сте притиснати от някаква мисъл, чувство, образ, определен вид енергия, проблем или човек, намерете време да се заземите и да постигнете малко неутралност. След това мислено създайте картина на роза пред себе си и поставете нещото, което ви притиска, в нея. Решете, че не трябва да предавате силата и контрола си seo оптимизация на него. След това си представете как взривявате цялата картина и оставяте енергията да си отиде. Решете, че енергията, която е била в това нещо, ще се върне в коронната ви чакра. Всеки път, когато правите това, ще откривате, че зарядът в нещото ще става по-малък. В крайна seo оптимизация сметка ще можете обективно да се справяте с него. Много пъти обаче може да откриете, че щом обезсилите енергийно картината, реално изобщо няма някакъв голям проблем seo оптимизация.