Мой клиент беше и една дигитална агенция, разполагаща с няколко бизнес каталога… правил съм им сайтове, реклами, банери, много консултации и обучения на персонала…