Цялата мъдрост на света идва от Изтока, слънцето изгрява от изток. Темата е дълга, няма как да не останете обогатени, ако четете мъдростта, философията и религиите на Изтока.