За да успеете в бизнеса, необходим ви е късмет, мъдрост и хитрост. Суфи мъдреците, посредством вярата си в Бог, посредством Корана, мистични практики са създали голямо литературно наследство. Нали сте чували за Хитър Петър, е това е слаб опит да се копира Настрадин Ходжа от великите истории на източните, арабски мъдреци. Знаете колко успешни търговци са били тогава, а и днес са нашите братя и сестри мюсюлмани… Аз също мога да ви помогна с техните практики, но може би е редно и вие да се образовате от съчиненията на Руми, Идрис Шах и други източни мъдреци.