Изгледайте този филм, ТАЙНАТА, прочетете 10-20 книги по въпроса на позитивното мислене, съзидателната визуализация и т.н. Необходим ви е късмет в бизнеса, без късмет, няма да се получи. Това ще ви помогне отчасти да подобрите своя късмет, своята мотивация, ще ви даде сила и ентусиазъм.

Прочетете е такива книги, няколко. Те също е възможно да решат проблема ви с лошия късмет в бизнеса. Хубаво би било да сте ги прочели преди да стартирате собствен бизнес: