seoоптимизацияПреминаването на ново стъпало на хранителната пирамида ще стане тогава, когато в храносмилането спрат всички некробиотични процеси и се установи жива обмяна на веществатавитабиоза.

Бележки на полето

Но и това не е краят, а само прелюдия към най-главното, за което скоро ще узнаете.

SEO ОПТИМИЗАЦИЯ

В предишната глава се спряхме на това, че преминаването на ново стъпало в хранителната пирамида ще стане тогава, когато в храносмилането спрат некробиотичните процеси и се установи жива обмяна на веществата – витабиоза. Тогава в организма ще започне нов живот, защото рязко ще се повишат вашият жизнен тонус, намерението, Силата, а след тях и способността ви да влияете на хода на събитията. За да разберем откъде ще дойте тази Сила, нека си припомним гениалното уравнение на д-р Арнолд Ерът от края на XX век: L = С – R, където L – жизнената сила, С – неизвестна величина, R – трудностите, бремето.

Неизвестната величина тук е енергията, която задвижва човешкия механизъм. Тя наистина е неизвестна, понеже никой не знае откъде се взема енергията в живия организъм. Животът не е химия в епруветка, не можеш да го изчислиш. Физико-химическият модел („парният локомотив“) е само едно от примитивните обяснения. Останалите аспекти на проблема са в областта на догадките. Освен всичко друго човекът като всяко живо същество е потребител и същевременно генератор на космическа енергия. Може да се каже, че С е и физическа сила, и енергията Чи (ци, ки), и силата на духа seo.

R е работата, изразходвана основно за преработването на мъртвата храна и изхвърлянето на продуктите на обмяната. Всъщност организмът, чието функциониране се крепи на некробиозата, се занимава само с това и няма време да се заеме със самоизчистване, възстановяване и развитие. За разлика от витабиозата некробиозата протича твърде бавно, мръсно, вяло и енергоемко. R е натоварване, бреме, което организмът носи през целия период на съществуването си. И то непрекъснато нараства, тъй като резервите от сили намаляват, а бремето на неизхвърлените продукти на обмяната се увеличава.

Въпреки външната простота уравнението на Ерът има фундаментално значение. То е не по-маловажно от знаменитата формула на Айнщайн Е = тс2. Всъщност това е уравнението на живота. То е и уравнение на смъртта. Ако R стане по-голямо или равно на С, животът спира.

Технически аналог на уравнението: реалната мощност (КПД) на автомобила seo е равна на мощността на двигателя му минус всички разходи и силата на съпротивлението. Когато силата на съпротивлението надхвърли мощността на автомобила, той спира.

Основният смисъл на уравнението на Ерът се състои в следното. От каквото и да се състои енергията С, жизнената сила L в крайна сметка зависи от разходите R. Именно разходите заслужават внимание, защото да се намали R е по-лесно, отколкото да се увеличи С.

Величината на енергоемкостта и пропускателната способност на организма, или т.нар. енергия Чи, обикновено е прието да се увеличава чрез сложни упражнения (практики). Те са насочени към увеличаването на С. Но както следва от уравнението на Ерът, енергетиката може да се повиши и по друг, по-лесен начин. Просто организмът да се избави от бремето, да се отстранят всички некроби-отични процеси и да се премине на най-оптималния и с най-малко разходи тип обмяна на веществата – витабио-зата. Това е равносилно от парен локомотив да се прехвърлиш на Формула 1.

Храненето с продукти с нисък потенциал и от низш порядък води до вялост, тъпота, хронична умора, затлъстяване, намаляване на общия тонус и замъглено съзнание. Това се забелязва още от млада възраст, но не е толкова критично. После обаче се нарушават функциите на органите на кръвообращението, бъбреците, кожата, дихателната и храносмилателната система. По-нататък следват патологични процеси.

В същото време живата храна не само не обременява, а изчиства тялото, стабилизира нервната система, прояснява съзнанието и което е най-интересно – връща на организма способността за регенерация. Тази способност наистина съществува! Вероятно сте чували, че според различни данни само няколко процента от човешкия мозък са активни. Но на малцина е известно, че в средностатистическия човешки организъм активно работят най-много 20 процента от всичките му клетки. Останалите се намират в състояние на „полусън“ поради хипоенергетика (липса на енергия в клетките). Когато обаче организмът премине на ново стъпало в пирамидата, той се отървава от бремето R, енергийният му потенциал рязко нараства и клетките се активизират. Тогава става възможно да се възстановят онези функции и процеси, които на предишното стъпало са смятани за необратими. На новото стъпало много неща са обратими.

Причината, поради която се занимавам с тази тематика, е, че новите принципи на транссърфинга притежават огромна Сила, за която не подозирате. И не seo случайно съм избрал съответния стил на изложение, защото е твърде сложно да се разчупят застиналите стереотипи. Да се набие в главите на спящите, че не става дума за здравословно хранене, а за принципно нови неща, макар и да лежат на повърхността. Спящите си знаят своето: „Къде тук е транссърфингът? Не го виждам. Виждам само здравословно хранене. И какво ми дава на мен?“

Това дава несравнимо усещане за свобода, ясен ум, енергия и еуфория. Помните ли отговора на загадката на Надзирателя? Получавате свобода, когато спирате да се борите. Но това е едва началният аспект на транссърфинга, само първата стъпка, първата степен на свободата. Получавате нови степени, когато се отървавате от последните нишки, за които ви държи и ви кара да се движите системата. Последните нишки на марионетките са храната, информацията и условията на външната среда. Когато осъзнаете реалността на тези нишки и ги разкъсате, вие се сдобивате със свобода, за която не сте и мечтали.

Всичко, за което пиша, са моите опити да ви покажа и да ви обясня, че свързващите ви със системата нишки са реални. Ще ги почувствате, ако се опитате да се освободите от тях. Както вече казах, на петдесет аз се чувствам като на седемнадесет. Но в действителност не е съвсем така. Всъщност е много по-добре. Защото сега величината на R в моето уравнение е нищожна в сравнение с товара, който носех на седемнадесет. Такъв ефект не може да се постигне само с визуализация, именно затова е необходимо да се използва комплексният подход: как мислим, как се храним, как се движим.

И когато някой ми казва, че всичко, за което напоследък пиша, са глупости, ме обхваща чувството на дълбоко изумление. Как да ви обясня, как да ви покажа реалността на обвързващите ви нишки? Съжалявам, че онзи, който говори така, не може да почувства и никога няма да почувства кефа от свободата и лудата seo енергия.

Но има и други отзиви от хора, които са усетили вкуса от преминаването на ново стъпало в пирамидата и са изпитали същото като мен. Моля ви, изпращайте ми писма за своя опит, за да разберат и останалите – има изход към принципно друго измерение на реалността и друго качество на живот.

Ако имате заветна мечта, ако вашата цел е трудно постижима, ако мнозина искат същото като вас, ако ви се налага да стоите на дълга опашка за мечтата си, ако нямате изключителни способности и таланти, трябва да знаете, че имате особен, уникален шанс.

Шанса да получите предимство, което другите нямат.

Шанса да разбиете матрицата и да се изтръгнете на свобода.

Поне трябва да знаете, че това е възможно. РЕЗЮМЕ

С прехода на ново стъпало в пирамидата рязко ще нараснат жизненият ви тонус, намерението, Силата, способността ви да влияете върху хода на събитията.

Уравнението на Ерът: L (жизнената сила) = С (жива енергия) – R (бреме).

Човек е потребител и същевременно генератор на космическа енергия.

Сей физическа сила, и енергията Чи, и силата на духа.

R е работата, изразходвана главно за смилане на мъртвата храна и изхвърляне на продуктите на обмяната.

Организмът, чиято функционалност е изградена на некробиоза, всъщност се занимава само с тази работа.

Да се намали R е много полесно, отколкото да се увеличи С.

Найоптималният и с наймалки разходи тип обмяна на веществата е витабиозата.

Найлесно е да се повиши енергетиката на организма, ако той се отърве от бремето, като се премахнат всички некробиотични процеси.

Храненето с продукти с нисък потенциал и от низш порядък довежда до вялост, тъпота, хроническа умора, затлъстяване, понижаване на общия тонус и помътняване на съзнанието.

Живата храна не само че не обременява, а изчиства тялото, стабилизира нервната система, прояснява съзнанието и връща на организма способността му за регенериране.

Последните нишки на марионетките са храната, информацията и условията на външната среда.

Когато осъзнаете реалността на тези нишки и ги разкъсате, вие се сдобивате със свобода, за която не сте и мечтали.

Бележки на полето

В издателство ЕКСМО излезе книгата на доктор Арнолд Ерът „Живото хранене“.

СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ

Уважаеми читатели!

линкбилдингПолучавам от вас много писма, където разказвате за своя опит при преминаването на ново стъпало на пирамидата. Не мога да поместя тук всички. Избрах най-характерните, за да покажа, че всеки има свой, индивидуален опит. И е нужно да слушате преди всичко сърцето си и да се движите по своя път – така, както самите вие смятате за правилно. Единственото, което непременно трябва да се избягва, е фанатизмът във всичките му форми. Ако действате постепенно, в хармония между душата и разума, ще успеете и ще стане точно така, както е добре за вас, тъй като всеки човек е уникален.

□ Моят опит е следният: 25 години традиционно хранене с явни признаци на алкохолизъм и две и половина години плавен преход към живо хранене.

Как преминавах към живо хранене?

Плавно. Действах интуитивно и според желанието си. Благодарение на това не изпитах почти никакъв дискомфорт. С жена ми правехме всичко заедно, затова опитът ми може да бъде умножен по две. Отначало се отказах от цигарите и алкохола, после от месото, след това от рибата, от яйцата, от хляба, сетне станах веган, а после преминах към живо хранене. Паралелно увеличавах суровите продукти в менюто си, едновременно се отказвах от консервираните, от захарта и всичко вредно. Всичко това ми отне две и половина години. Убеден съм, че ако веднага бях преминал към жива храна, щях или да се проваля, или да имам големи трудности – както физиологични, така и психологически.

Какво ми даде живото хранене?

То не ме направи „пумпал“. Матрицата прави човека такъв, като му внушава, че колкото повече се суети, толкова повече ще се приближи до успеха. Това е типичен пример за магарето и моркова. Има хора, склонни да се суетят. Точно те се хващат на тази въдица. Казвам го от собствен опит: самият аз епизодично съм попадал в такива водовъртежи.

Преминаването към жива храна дава енергия от друг вид – спокойна, равномерна, уверена. Бих я нарекъл здравословна. Това е, когато човек спокойно прави онова, което му трябва, без изтощение, без пропадане, без разлики в настроенията, когато ясно преценява силите си. Изпитах този вид енергия още преди окончателно да премина към живо хранене. Внезапно започнах да напредвам там, където преди буксувах. Довършвах „застоялите“ работи, лесно се отказах от много неща, с които преди се обременявах. Наум ми идваха не откачени идеи и фантазии, а именно „работни“ идеи, които не угасват, а дават реален резултат. Много е сложно да получиш такава енергия, когато си на традиционно хранене.

Обикновено животът подмята хората насам-натам, те дори разбират какво става, но нямат сили да променят нещо. Сега ми е ясно, че храненето играе решаваща роля. Макар че става въпрос не само за хранене, а и за „потребление“. Например човек, „потребяват“ всеки ден новини от телевизора или интернет, не може без страх да върви в живота, да преценява трезво възможностите си. Знам го по себе си. Храната, филмите, книгите, музиката, стоките – всичко това така или иначе влиза в нас и трябва да се филтрира. Безспорно храната е на първо място.

Какво не ми даде живото хранене?

Махалата обичат да демонстрират на човечеството т.нар. инспиративен (inspiration – вдъхновение, въодушевление) подход към всичко. Например герой от холивудски филм седи унил, но после получава озарение и се втурва окрилен… Внедрили са ни този чип за инспиративност и ние си ходим с него, за радост на махалата.

За разлика от примамките на матрицата при преминаването към натуралното хранене няма йо-йо ефект, поне при плавен преход. Има просто спокойна радост и увереност, почти няма страхове. Животът с всеки изминал ден става по-добър и по-стабилен. Проблемите си отиват. Движението към целта престава да бъде борба. Постигате успехи. И то спокойно, без еуфория.

И така – поне в моя случай – живото хранене не носи възторг, еуфория и екстаз. Не ме направи пумпал, способен да работи без умора. Не съм непрекъснато в позитивно настроение. Получих нещо повече, което не може да се опише. Трябва да се опита.

Моите препоръки.

фармацевтичните компании години наред разработват лекарства срещу различни болести, витаминни комплекси, до известна степен подобряващи самочувствието, антибиотици и др. Харчат се милиарди долари. Моят живот (включително и на семейството ми) получи съвсем друго качество. Супер е! Харесва ми такъв живот!

Всичко започна преди няколко години, когато за пръв път прослушах seo„Транссърфинг на реалността“. Дотогава се сбъдваха много мои намерения и вече знаех, че „това“ работи. Но не можех да разбера какво е написано в книгата. Опитвах се, но не успявах.

Измина около година. Чух от един човек мисълта, че употребата на алкохол влияе на нивото на осъзнатост. И реших да опитам. Напълно се отказах от алкохола. Дори на празници не пиех. След няколко месеца сякаш ме осени. Най-сетне започнах да разбирам за какво е тази книга. Не само слушах, но и чувах. Като стигнах до „Апокрифният транссърфинг“, твърдо реших да изпробвам върху себе си живата храна.

В книгата неведнъж се изтъква необходимостта от плавен преход. Но аз толкова силно исках да почувствам действието на живата храна, че много бързо преминах към този вид хранене. Освен това престанах да пия чай и кафе. Пиех само жива вода.

Резултатите не закъсняха. Преди преминаването ми на този вид хранене енергетиката ми беше ниска. Вечер, след като се нахранех, очите ми веднага се затваряха и заспивах. При ръст 174 см тежах 85 кг. Започнах бързо да отслабвам. За три месеца свалих около 15 кг и продължавах да слабея. Чувството беше прекрасно, искаше ми се да летя. Енергията ми беше в излишък. Наспивах се за 4-5 часа. Започнах да правя гимнастика и много се разхождах. И въпреки това имах енергия в изобилие. Не знаех какво да правя с нея.

Близките ми се тревожеха, че бързо отслабвах. В службата ми беше невъзможно да обядвам заедно с колегите си. Постоянно надничаха в чашата ми и коментираха. Жена ми и тъща ми се чувстваха ненужни, защото бяха свикнали да ми готвят. Събуждах се в 5 ч сутринта и не знаех какво да правя. Чувствах, че съм се наспал, а нямаше с какво да се заема. Погледът ми за ситуациите се проясни. В службата с лекота решавах всякакви задачи. Можех да гледам трудностите сякаш отстрани и лесно да ги преодолявам.

В един прекрасен момент, когато достигнах 65 кг, реших да спра. Разбрах, че в моите условия не бива да допускам резки изменения. Те ще повлекат други промени, за които още не съм готов. Отнася се за работата ми – засега не съм готов да я напусна, тя ми харесва. Ето защо напълно се върнах към предишното хранене. И дори започнах да ям месо.

Реших да осъществя прехода бавно, за три години. Сега съм на 27 и до 30 смятам напълно seo да премина към жива храна. Мина половин година от момента, когато започнах бавно преминаване към жива храна. В менюто ми преобладават пресни плодове и салати. Продължавам да не пия кафе и чай. Понякога на празник си позволявам мъничко алкохол. Събуждам се, преди часовникът да иззвъни, но не толкова рано, както по време на пълното живо хранене.

Наскоро открих следния интересен факт. Престанах да чувствам вкуса на месото. То стана абсолютно безвкусно за мен. Месните блюда, които преди обичах, сега са ми безвкусни. Предпочитам салата от пресни зеленчуци, отколкото пълнени чушки.

□ Опитах се да включа в менюто си живата храна постепенно, използвайки системния подход за поетапно заместване на продуктите, както вие препоръчвате, но разбрах, че ми се иска по-бърз преход, без никакви системи. От втори януари, когато новогодишните салати бяха доядени, престанах да ям термично обработена храна. Алкохола и цигарите оставих около месец по-рано.

Сега периодично се връщам назад по отношение на храната, но си позволявам това, щом много ми се иска, не се насилвам и не се измъчвам от угризения на съвестта. Това е моят път. И провалите ми са все по-редки. Тежко ми бе да откажа цигарите – добре ме разтърси, „въдицата“ ме теглеше. По-лесно ми беше да оставя алкохола, изобщо не ме тегли. И нищо не ме дразни дори в пиеща компания – веселя се като всички.

Да кажа, че започнах да се чувствам по-добре, значи да не кажа нищо. От душата ми сякаш паднаха тежки окови. Чувствам се леко и свободно. И това е само началото! Още не съм свикнала и продължавам да се чудя. Пък и едно е да четеш, съвсем друго е да го изпиташ реално.

□ Преминавам постепенно към живо хранене (от половин година) – сутрин и вечер всичко сурово, през деня варено (но със салата). Благодаря на любимия ми съпруг – той не ми пречи, а приема моите нововъведения (понякога се шегува с мен). Готвя му както обикновено и всички са доволни, никакви конфликти.

□ В живото хранене няма нищо екстремално или необикновено, ако човек е стигнал до него естествено и непринудено. Не му отдавах особено значение и не си поставях никакви рамки. И когато ми се приискваше с нещо да се „отровя“ от предишния живот, например пържени картофки (вкусовите рецептори си искаха предишната наслада), просто изяждах няколко парченца, разбирайки, че изобщо не ми е нужно.

Нито обкръжението ми, нито семейството ми не се вълнуват особено по този повод. Когато се събираме на празници, близо до мен се поставя огромно блюдо със салата или ядки. Нито веднъж не ми се наложи нито да обяснявам, нито някого да убеждавам. Чувствам се изумително леко и винаги съм позитивна.

□ Отдавна не пия алкохол и не ям фастфуд. Но понякога безумно ми се иска този ужасен хамбургер или малко вино. Не се ограничавайте в такива строги рамки. Нали сте господар на своята реалност! Обикновено в моментите, когато много ми се иска, аз си позволявам да изям нещо или да пийна, което не съм правила отдавна. При това си казвам: „Яж, яж, миличка, коремчето ми иска нещо вкусничко – похапни си, смилай всяко късче от този „деликатес“. На следващия ден или след няколко часа обикновено разбирам, че това не ми е нужно, не е вкусно, безсмислено е и т.н. И пак се храня както преди. Трябва да дадете на организма си да разбере, че това е гадория. След като дълго не сте яли хляб (не сте пили алкохол, не сте пушили), това би трябвало да ви се стори гадно. Същността е, че днес аз осъзнато ям хляб, а утре осъзнато не искам да го ям.

□ Преминах на живо хранене, докато кърмех (синът ми беше на половин годинка). Резултатът е – разхубавих се, вталих се и изглеждам с 10 години по-млада. Синът ми е здрав. Кърмя го и досега, а той вече е на 2 години и имам много мляко. И настроението, и енергията ми са супер!

Вече година не ям месо. Рядко си позволявам печена или варена риба. Не съм преминал изцяло на живо хранене, но се старая да ям плодове, зеленчуци, салати. Закусвам само с пресни плодове, до обяд ям различни ядки и сушени плодове. За обяд -листни и други зеленчуци, малко варена храна с хляб без мая, сирене. На вечеря – също. Дори на подобен вид хранене организмът се преустрои и самочувствието ми се подобри. Имам намерението съвсем да се откажа от варената храна и изцяло да премина на жива. Мисля, че съм на прав път. Благодаря на моя свят, че ми даде възможност да разбера транссърфинга.

□ Известно време след като преминах на жива храна, започна детоксикация на организма ми. Околните ме убеждаваха, че ще се погубя, а съм толкова млад. А сега – нищо, някои дори ме разпитват защо сякаш светя. Ха-ха, какво да им кажа, няма да разчупвам стереотипа им, я – за спящите това е смъртоносно.

□ Удивяват ме усещанията ми. Тридесет минути след като закуся, на път за работата, започвам да се усмихвам, просто отвътре извира светлина. Появи ми се чувство на свобода. Просто не разбирам какво е това, от какво съм свободна? Свърших маса работа, нямам умора, лягам си да спя само защото така е прието – няма да седя будна цяла нощ, я. Външността ми се променя. По-лесно понасям стреса, миналата година имах проблеми, а сега внезапно усетих, че за всички тези месеци нито seo веднъж не съм пила лекарства. Почти нямам миризма, практически се отказах от дезодорантите. Дрехите ми не миришат, краката ми също. А щом изям нещо необичайно, веднага два-три дни мириша неприятно. Втора зима не настивам, а преди боледувах по цяла седмица минимум два пъти през сезона. Щом се отказах от макароните, ориза, гриса, картофите и хляба – край, и грипът, и простудата ме забравиха.

ИЗРАБОТКА НА САЙТ

Завършвам цикъла от „глави“, посветени на темата за живото хранене. Достатъчно говорих за смисъла, целите и предимствата на преминаването към ново стъпало на хранителната пирамида. Остана да отговоря на последните въпроси. Защо не всички успяват? Как трябва да действате, за да успеете?

Искам още веднъж да подчертая: не проповядвам здравословно хранене, не ме интересува здравословният начин на живот, не се занимавам със суровоядство. Аз се занимавам с транссърфинг – управляване на реалността. Това е холистична техника, която се състои от три неделимо свързани съставни части: как мислим, как се храним, как се движим. Дори само една да липсва, техниката ще бъде непълноценна, едностранчива, несъвършена. А и човек не е само тяло, само душа и само разум, а всички тези части, слети в едно цяло.

По същия начин „диванният транссърфинг“ или „транссърфингът в обора“ не е транссърфинг; здравословният начин на живот не е транссърфинг; суровоядството също не е транссърфинг.

За съжаление понякога става така, че като срещнеш суровоядец, огледаш го и си мислиш: не, нещо тук не е както трябва, на мен това не ми е нужно. И наистина, достатъчна е само една шугава овца, за да развали цялото стадо. Откъде идват проблемите там, където би трябвало да видим обещаните предимства?

Съществува следния парадокс: колкото по-високо е качеството на обслужване на организма, толкова повече изисквания той поставя. Колкото и да е странно, организмът се държи като дете, което толкова повече капризничи, колкото повече го глезиш. Или като сноб, който бързо свиква с лукса и е много трудно да му угодиш. В какво се проявява това?

Ако започнеш да се занимаваш активно със спорт, забелязваш, че бързо губиш форма, ако макар и за кратко прекъснеш тренировките или тренираш недостатъчно усърдно. Появяват се болки в мускулите, ставите, гръбнака, слабост, неразположение, дори заболявания. А преди, когато въобще не си се занимавал със себе си, нищо подобно не се е случвало, тялото кротичко си е влачило хомота и не се е оплаквало.

Когато преминеш изработка на сайт на хранене с храна от първи род, на пръв поглед най-качествената и пълноценната, може да възникне недостиг на витамини и минерали, дори косите и зъбите ти да започнат да падат. А преди, когато основно си се хранел с консерви, салами и макарони, изяждайки от кумова срама по един лист салата на ден, самочувствието ти е било прилично, нормално.

Как е възможно това и какъв е смисълът да се грижиш и да угаждаш на организма си? Представете си живота на един клошар и на човек, който е свикнал да си се гледа, да си угажда и да не се лишава от нищо. Първият няма дори четка за зъби, принуден е да живее ден за ден – с минимум желания и претенции. А сега си представете колко неща са нужни на втория! И колкото по-висока е летвата на качеството на живота му, толкова повече вещи и атрибути са му необходими.

И организмът когато го храниш с нискокачествена храна, пада до маргинално състояние, става безчувствен, натоварили са го с непосилно бреме, принудили са го да тегли хомота като каторжник, иска само да довлачи товара си. Аналогично – магарето, обречено цял живот да обикаля в кръг и да върти воденичните камъни, не се съпротивява и не роптае. Приспособило се е към своята участ и е потънало е дълбок сън, просто няма друг избор. И на организма нищо друго не му остава, освен да се примири и да се приспособи. От такъв живот той много бързо се износва, но докато в него има искрица живот, покорно влачи хомота си. Слава Богу, способността да оцеляваме в екстремални условия ни е заложена от Природата. Но не и безгранично.

А сега си представете какво става, когато организмът се освободи от товара, освободят го от хомота и го пуснат на свобода. Включват се процесите на изчистване, обновяване и регенерация. Организмът се заема да възстановява и да възражда всичко изгубено. Но тук го застигат проблемите на преходния период. Трупат се планини от боклуци в процеса на „капиталния ремонт“, а мощностите на отделителните системи не стигат. Вследствие на това се изострят хроничните болести. Организмът се оказва в сложна ситуация, той е объркан, трудно му е да се преустрои. Точно тогава вместо очакваните промени към по-добро може да настъпи влошаване.

Организмът сякаш увисва между две стъпала на пирамидата. Вече не може да живее постарому, а поновому още не умее. Колко ще продължи това, не е известно. За всекиго е различно, индивидуално е.

И така, ако искате наистина разкошен живот за своето тяло, трябва да пристъпите към това грамотно и осъзнато, а не както дойде. Шега ли е да се преместиш на друго стъпало на пирамидата? Как да се направи това е описано подробно в „Апокрифният транссърфинг“. Тук ще изброя накратко основните принципи на прехода.

Главният принцип е постепенност

Резкият преход към жива растителна храна може да бъде съпроводен с неприятни ефекти. Настъпва криза: храносмилането се разстройва, изострят се старите заболявания или се появяват нови, наблюдава се рязко отслабване, възможни са главоболие и зъбобол, алергични реакции, раздразнителност, нервност, лошо самочувствие и дори депресии. Разбира се, всичко с времето се нормализира. Именно кризисният период обаче, когато вместо очакваното подобрение настъпва влошаване, е основната причина, заради която хората не издържат и се връщат към мъртвата храна. Резкият преход е силен стрес и за съзнанието, и за организма.

Не ограничаване, а заместване

Необходимо е конкретна вредна храна да се замени с по-малко вредна. Например захарта с мед, пастите и тортите – със сушени плодове, пушеното с варено, тиганът с тенджера за варене на пара, мазното с постно, олиото и зехтинът с ленено или кедрово масло, кашите с кълнове от бобови и зърнени семена с див ориз. Изделията от бяло брашно, хлябът с мая, всички видове консервирани продукти се заменят с натурални.

Не замърсяване, а изчистване

Хранителните продукти следва да се подбират с оглед на това повече да изчистват, а да не замърсяват. Например изработка на сайт изделията от бяло брашно задръстват червата и черния дроб с мазутоподобна маса, а продуктите от пълнозърнесто брашно ги изчистват. Варените каши превръщат организма в зеленясало блато, а кълновете от бобови растения (фасул, нахут, леща и др.), дори варени 3-5 мин, го изчистват на всички нива – от клетките до филтриращите системи. Дивият ориз (дори варен) е много добра храна в преходния период.

Има продукти, които изчистват организма по-добре от всяко гладуване. Тук публикувам три рецепти, които най-вероятно не са ви известни. Повярвайте ми, те заслужават да се спрем по-подробно на тях.

Отначало приготвяте расторопшата. Вземете 1-1,5 кг семена от нея, грижливо ги измийте, сипете ги в емайлирана тенджера и ги залейте с вода, в която е накиснат шунгит. По-добре е да направите това рано сутринта. Вечерта излейте водата, семената, които са изплували, изхвърлете, а другите прецедете през гевгир и ги покрийте с 4 слоя влажна марля. Сутринта и вечерта на следващия ден пак измийте добре семената под струя вода, без да махате марлята. По-добре използвайте престояла вода, желателно е с накиснат шунгит, за да унищожите патогенните бактерии. Следващата сутрин семената би трябвало да са покълнали. Отново ги промийте, разстелете ги в тава и ги изсушете във фурничката на най-ниска температура с отворена врата.

Така ще получите продукт, който практически няма аналог по своите хранителни, лечебни и изчистващи свойства. Расторопшата има едно уникално свойство -тя възстановява клетките на черния дроб и изкарва токсините от организма. Освен това е силен антиоксидант. Флавоноидите в нея проявяват 10 пъти по-висока антиоксидантна активност, отколкото токоферола, известен като витамин Е – витамина на младостта. В състава на това растение влиза едно уникално биологично активно вещество – силимарин, което по лечебните си свойства е многофункционално, затова расторопшата не изработка на сайт може да бъде причислена само към една група лекарствени средства. Наричат я „Подаръкът на Дева Мария“. Тя е национален символ на Шотландия.

А сега – рецептите.

1. Елда, която не е била подложена на топлинна обработка. Изчистете я, промийте в гевгир и я накиснете за 3 часа в шунгитова вода. Можете да смесите една част чиста зелена елда и една част неолющена – тя е по-ефикасна за изчистване на организма. Изцедете я в гевгир и я покрийте с влажна марля. Елдата покълва за 12-14 часа.

Покълналите семена измийте, поставете ги в блендер, залейте ги с вода един пръст над тях и ги смелете. После смелете 3 супени лъжици семена от расторопша и ги изсипете върху порцията елда. Добавете 1 чаена лъжичка кедрово или орехово, или масло от расторопша и разбъркайте. Живата каша е готова.

Всичко това се приготвя бързо и изисква минимален разход на време и усилия. Затова пък ефектът е колосален – хранителната стойност и лечебните свойства са от висше качество, освен това не е лошо на вкус. Може да стои в хладилника не повече от три денонощия. (Расторопшата трябва да се смила и добавя в порцията непосредствено преди употреба.) Но главното достойнство на това блюдо, особено в преходния период, са неговите изчистващи свойства. Ако изядете чиния каша преди лягане, можете да се събудите през нощта, плувнал в пот, и това е много добре – организмът се чисти!

2. Смелете половин чаена чаша ленени семена и 3 супени лъжици расторопша. Добавете 1 чаена чаша вода, 1 чаена лъжичка тиквено масло, може малко мед и канела на вкус. Разбъркайте всичко. Приготвянето е елементарно, но е много питателно и вкусно. Паразитите просто не понасят тази каша, а на вас ще ви хареса.

3. В живия овесен кисел от системообразуващите рецепти добавете 3 супени лъжици расторопша.

Натурални продукти

Веднъж завинаги престанете да употребявате всякаква химия, синтетика и ГМО. Варената храна може още дълго време да присъства в храната ви, но с храната на матрицата трябва да се простите.

Кои продукти са натурални? Тези, които не съдържат изкуствени добавки, консерванти, подобрители на вкуса, ароматизатори, емулгатори, оцветители, сгъстители -всички те ви привързват към хранилката. Ако послушно гълтате хапчетата на системата, никога няма да се измъкнете от матрицата и да вдишате свежия вятър на свободата.

Всъщност вие не знаете (а в Русия и нямате право да знаете) какво точно е добавено в салама, кренвиршите и полуфабрикатите. Производителите и търговците крият истинския състав и произход на продуктите или го съобщават с най-дребния шрифт. В повечето случаи е по-разумно да приготвите нещо със собствените си ръце, отколкото да плащате със здравето си за икономисаното време.

На натуралния продукт не са му нужни никакви изкуствени добавки. Дали на салама му трябва генномодифицирана соя като ингредиент? Не, саламът трябва да се състои от месо. А дали този ингредиент е нужен на купувачите? Също не. Но те купуват, без да мислят. Повечето потребители абсолютно не се замислят какво ядат. А после боледуват и умират.

Ако започнете да се замисляте и да се интересувате от съответната информация, ще направите ред открития. Например от какво трябва да се състои натуралната майонеза. За илюстрация ще приведа рецептата на майонезата, с която някога, когато още не е имало изкуствени добавки, се е гордеела Франция.

250 г растително масло, 2 сурови жълтъка, 1 чаена лъжичка горчица, 50 г оцет, сол и захар на вкус.

Разбиват се жълтъците заедно с горчицата и солта, като постепенно се добавя растителното масло. Накрая се прибавят оцетът и захарта, като оцетът може да се замени с лимонов сок. Тази майонеза лесно се приготвя вкъщи – или ръчно с вилица, или с миксер. По-добре е да се използва нерафинирано олио или масло от расторопша, а яйцата да са домашни. Няма никакви хитрости и добавки, те са необходими там, където трябва да се икономиса суровина, да се увеличи срокът на годност, да се спечели повече и да се скрият задкулисните машинации.

В днешните условия горната рецепта за майонеза има повече езотеричен смисъл. Днес условията са други, човекът е друг и реалността е съвсем друга – техногенна. И ако в съвременни текстове ви убеждават, че сте способни да управлявате реалността, без да обелят дума за влиянието на храната, информацията, условията на външната среда и начина на живот, можете да бъдете уверени, че ви заблуждават или ви предоставят откъслечно, „огризано“ знание.

РЕЗЮМЕ

Когато храниш организма си с нискокачествена храна, той изпада в маргинално състояние.

От такъв живот организмът бързо се износва, обаче докато изработка на сайт животът в него тлее, той покорно влачи хомота си.

Когато организмът се освобождава от товара си, започват процеси на изчистване, обновяване и регенерация.

Възниква критична, повишена нужда от витамини, минерали, микро-и макроелементи.

Колкото повисоко е качеството на обслужване на организма, толкова повече изисквания той предявява.

Необходимо е да увеличавате частта на живата растителна храна в менюто си постепенно, без напрежение, с удоволствие.

Не бива да има ограничаване, а замяна на едни продукти с други, поценни и помалко токсични.

Трябва да се откажете веднъж завинаги от всякаква химия, синтетика и ГМО.

Натурални са продуктите, които не съдържат изкуствени добавки.

Бележки на полето

Както виждате, информацията е много плътна, трудно е да се усвои отведнъж, така че за да си починем, ще се прехвърлим на друга тема.

ИЗРАБОТКА НА САЙТ

(* Eywa (от филма „Аватар“) – Дърво на душата, Дърво на живота, или Mother Тгее, както е в оригиналния сценарий на Дж. Камерън.)

изработка на сайтУважаеми читатели, всеки ден получавам различни отзиви от вас. Те се разделят на следните категории: послания на любов, благодарност, съпреживяване, подкрепа; молба да изпратя електронни текстове; въпроси за банкови сметки; поучителни, назидателни послания, както и хладно-враждебни и просто груби укори.

Великолепен букет! Благодаря ви.

Имам чувството, че стоя пред дървото Айуа и разговарям с живите души, обитаващи клоните му. Горните клони са населени с „чистите души“. Те приличат на чудните златисто-зелени змийчета от приказките на Хофман. Радват се на живота, от което на всички, които са наблизо, им става радостно. Звънят с кристалните си звънчета и пръскат около себе си искрящи изумруди.

На долните клони и близо до корените са се разположили вечно недоволните и враждебно настроени субекти. Чувстват се зле, но същевременно сякаш им е добре, защото им е зле. Непрекъснато констатират и подгряват това свое „зле“, а после го разпръскват навсякъде, за да се чувстват зле и другите.

По същия начин се разпределят и отзивите в писмата – от висшите вибрации към низшите. Получавам немалко послания на безусловна любов. Не любовни, а именно послания на любов, които за нищо не молят, а просто желаят любов, късмет и щастие. Просто така, без други причини, по повод и без повод. Бих ги нарекъл чисти души. Те вече практически са се превърнали в семена на Айуа и са готови – както е прието във философията на будизма – за висши инкарнации. Бих поставил висока оценка и на онези, които без обяснения и оправдания ме помолиха да им изпратя електронния текст. Това доказва, че човекът е в състояние на равновесие със себе си и околния свят.

Няма да оценявам и интерпретирам отзивите от другите категории. Не е трудно всеки да го направи за себе си. Принципът е следният. Когато реагираме на външно послание или дразнител, ние проектираме върху другите своите очаквания; обвиняваме ги за нещо, за което сме си виновни ние; критикуваме другите за изработка на сайт това, от което самите ние страдаме; обожаваме да обсъждаме чуждите недостатъци и грешки; когато ни намекват за слабостите ни, избухваме. С една дума, реагираме на нещата, за които съзнателно или несъзнателно се чувстваме непълноценни или разтревожени.

Същото се отнася и за положителните ни качества. Например състраданието и съпреживяването са висши форми на проява на безусловна любов. „Обичам те и те ценя толкова, колкото и себе си.“ Желанието да помогнеш, искреното съпричастие, благородството, уважението, достойнството, честта, щедростта. Към хората, животните, растенията, към цялата ни планета. Аз се грижа за своя свят, а моят свят се грижи за мен. Такива качества притежават мнозина.

Можете лесно да определите плюсовете и минусите си. За тази цел е необходимо да се събудите и да се осъзнаете в мига, когато реагирате на външно послание или дразнител. И веднага ще разберете къде ви „стиска чепикът“ и с какво можете да се гордеете. Това е огледалото, което е винаги с вас. Можете да се огледате в него във всеки момент. И не ви трябва никакъв психоаналитик, а само осъзнатост и честност.

Е, разбира се, и желание да разберете себе си, готовност да видите както силните, така и слабите си страни. Това не е маловажно, защото повечето хора изобщо не желаят да се оглеждат в огледалото, а реагират тъпо, несъзнателно и сляпо. Така са свикнали – да живеят насън. Така е по-удобно, по-добре да не се вглеждат в себе си.

Много е полезно да имате в себе си такова огледалце за лично ползване, тъй като човек до голяма степен създава своята реалност, когато, застанал пред огледалото на света, реагира на появяващите се там образи. Всички живи същества имат основен, базов рефлекс: допир – реакция. От него се ръководят всички, от най-простите твари до онези, които се наричат разумни. Като реакцията на мидата обикновено взема надмощие над осъзнатата реакция.

Отговорът ви на който и да е външен образ е вашето собствено послание към огледалото на света. Каквото изпратите там, това и ще получите. Създайте си навика, преди да изработка на сайт изпратите каквото и да е послание във външното огледало, да погледнете вътрешното си огледалце. Осъзнайте какво се каните да изпратите и дали то ви е нужно. Не е задължително да облечете оранжева роба и да дрънкате с камбанки, пеейки „Харе Кришна“. И не е нужно да потискате емоциите си. Смисълът е да се научите да управлявате „черупката на раковината си“ – не емоциите, които са вторични, а отношението ви.

Да изчистите негативизма от реакциите си. Тогава и вътрешният ви свят ще се изчисти, и външният ще засияе. И вие самите няма да забележите как ще се окажете на най-горните клони на дървото Айуа.

Ще ви дам пример. Когато от долните клони ми изпращат злобно послание от рода на: „Защо се занимавате с всякакви глупости! Дайте ми нови практики!“ – веднага ми става ясно, че този човек не се е приближил и на сантиметър към онова, което се нарича управляване на реалността. Какъв смисъл има от нови практики, след като не е усвоил дори основите – поне принципа на бумеранга и координирането на намерението. Инструментите на транссърфинга са безполезни, щом си преизпълнен с негативизъм. Но ако преди да изпрати такова послание, той се погледне в личното си огледалце, може да разбере нещичко, пък и да избегне бумеранга, който непременно ще се върне в една или друга форма.

Между другото на желаещите да получат „нови практики“ предлагам отначало да отговорят на следния въпрос: с какво се различава Наблюдателят от Надзирателя? Читателите, които не са „препускали“ по книгата, а са чели осъзнато и осмислено, би трябвало да знаят отговора.

За тези, които са чели внимателно, предлагам малко по-сложен вариант: Наблюдателят е този, който… (три думи). Надзирателят е този, който… (три думи).

Ще се вместите ли в определеното количество думи? Макар че е достатъчна и само една. Подсказвам: кои в нашето общество са наблюдатели, а кои надзиратели?

РЕЗЮМЕ

Можете лесно да определите плюсовете и минусите си. За тази цел е необходимо да се събудите и да се осъзнаете в мига, когато реагирате на външно послание или дразнител. И тутакси ще разберете къде ви „стиска челикът“ и с какво можете да се гордеете. Това е огледалото, което носите винаги със себе си.

Отговорът ви на всеки външен изработка на сайт образ е вашето собствено послание към огледалото на света. Каквото изпратите там, това и ще получите.

Създайте си навика, преди да изпратите каквото и да е послание към външното огледало, да погледнете вътрешното си огледалце. Осъзнайте какво се каните да изпратите и дали то ви е нужно.

СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ И ИЗРАБОТКА НА САЙТ

Получих много писма от читатели с отговор на теста от предишната глава. Съотношението между правилните и неправилните отговори е около 50 на 50. Това не е лошо. Значи осъзнатостта на мнозина от вас е на достатъчно високо ниво. Но далеч не на всички. Съобщавам правилния отговор. Наблюдателят е този, който гледа чуждо кино. Надзирателят е този, който снима собствено кино.

цени за изработка на сайтПобедителят е Наталия, чийто отговор е най-точен и се изразява с една дума. Наблюдателят е зрител. Надзирателят е сценарист.

Наблюдателят е страничен, пасивен зрител. В най-добрия случай не е обсебен от играта, а просто гледа отстрани ставащото. Но не е достатъчно да влезеш в зрителната зала. Също както не е достатъчно да четеш книги само за да разбереш нещо си, без да правиш нищо.

Надзирателят е и актьор, и постановчик, и зрител – с други думи, създател, творец. В предишните глави споменах, че съвременното общество се дели на хора, които създават информация, и на хора, които я консумират. Последните са мнозинство. Потребителят на информация седи пред екрана на телевизора или компютъра и наблюдава как някой друг създава своята съдба.

Създателят на информация за разлика от пасивния потребител дори не е непременно този, който пуска медийна продукция. Той активно транслира в огледалото на света своето намерение, прожектира своето кино, следователно получава и в реалността онова, което е намислил.

Напомням ви, че за каквото и да става дума тук, главната цел е да се изтръгнете от рамките на пасивен потребител на информация и да станете активен транслатор, Създател на своята реалност. Всъщност в условията на съвременната действителност това съвсем не е проста задача. Когато пишех първите книги за транссърфинга, изобщо не подозирах, че след десет години тази задача ще бъде поставена толкова остро. За да се превърнеш от Наблюдател в Надзирател, се изисква да освободиш вниманието, възприятието, изработка на сайт съзнанието и енергетиката си от паяжината на системата. Натуралното хранене (дори не задължително суровоядството) подпомага този процес.

Техногенната храна е бомбата със закъснител, която гръмко и зловещо тиктака, разлюлявайки махалото на „онази с косата“? И то покосява наред – стотици милиони ежегодно умират от болести, чиято причина са новите хранителни технологии. А наред със здравето и енергията системата поглъща и съзнанието – то също изтича тихо и незабелязано, капка по капка.

Някой ден можете да се събудите и да откриете, че напълно сте изгубили способността си за визуализация. И тогава – сбогом, транссърфинг. Нима и това е възможно? Да, разбира се. Но засега да се престорим, че нищо не е станало, и да се заемем с нашите скучни работи.

Замяната на кафето и шоколада

За мнозина това наистина е проблем – не им се иска да се откажат, а не виждат алтернатива. А защо трябва да се отказват?

Защото тези продукти са силно токсични. Който вече достатъчно е изчистил организма си с живото хранене, знае: щом пийне кафе или хапне шоколад, след час, а дори и по-рано настъпва истински махмурлук. Но кофеинът няма нищо общо.

Работата е там, че кафето и шоколадът са голям световен бизнес. А както е известно, големият бизнес не подбира средствата за получаване на печалби. На плантациите за кафе и какао широко се използват химикали. Точно те предизвикват интоксикация. При изпичането на зърната кафе и какао, както и при приготвянето на шоколад токсичността на крайния продукт значително нараства.

В това отношение чаят е по-малко токсичен, но само защото не го пекат и за приготвянето на крайния продукт – чаша чай, се изискват относително малко количество сухи листа. Разбира се, и чаените плантации се обработват с торове, пестициди, инсектициди. В тези условия, при които отвсякъде си заобиколен с химия, оптималният изход е да пиеш чиста жива вода. Понякога се ужасяваш: как човек може да изпие толкова кафе за един ден? Или чай, газирани напитки, сокове от кутии, но нито капка чиста вода? Кръвта се сгъстява и ти остава само да се чудиш как организмът е способен все още да функционира.

А когато престанеш да употребяваш кафе и чай и преминеш на жива вода, скоро започваш да се замисляш -защо са ни нужни? Добре е да живееш с кофеин, а без него – още по-добре.

Но ако все още имате нужда от допинг и ви се иска нещо сладко, изработка на сайт добра, и то полезна алтернатива, е дивото живо какао, което расте в естествени условия и не се подлага на термообработка.

Какаото съдържа малко кофеин, ала има друга съставка – теобромин. За разлика от кафето живото какао не разстройва нервната система, не предизвиква интоксикация, пристрастяване и други странични ефекти. Положителните му качества са: антидепресант, изключително силен антиоксидант, богат източник на микро- и макро-елементи, стимулира работата на мозъка, укрепва сърдечно-съдовата система, стабилизира нервната система и съня, подобрява външния вид, общото самочувствие и настроението. Следват рецепти.

1. Най-простата: смесете какаови зърна с малко мед и яжте. Само че дъвчете добре и не злоупотребявайте с количеството, защото все пак това е допинг, трябва да се приема с мярка. Наведнъж не повече от лъжица – лъжица и половина, а на ден – най-много 40-50 грама. И най-късно 3 часа преди сън, защото няма да заспите.

2. Какаова напитка: смесете равни части какаови зърна и кедрово кюспе, смелете ги в блендер, добавете вода, малко мед и пак смелете. Съотношението на ингредиентите се подбира в зависимост от вкуса. Може да се съхранява в хладилник, преди употреба да се разклаща.

3. Чай с какаово масло. В чашата с горещ чай добавете 1 чаена лъжичка какаово масло и малко мед. Какаовото масло е също толкова полезно както какаовите зърна. Тази напитка е прекрасна през зимата, стимулиращият ефект изработка на сайт е много по-силен от чашката кафе. Но без вредните последици.

4. Живи бонбони. Смесете равни части какаови зърна и кедрово кюспе, смелете, добавете орехи и мед. Замесете тесто, направете топчета и приберете в хладилника. За аромат можете да добавите пръчка канела и ванилия. Прибавя се такова количество мед, че да получите твърдо тесто. Например: 200 г какаови зърна, 200 г кедрово кюспе, 100 г орехи, 200 г мед.

5. Жив шоколад. 80-100 г какаово масло настържете в емайлирана чиния, добавете 200 г мед. Поставете я на водна баня, не повече от 41 °, за да се разтопят маслото и медът. Смелете 250 г какаови зърна и ги добавете в чинията. Когато всичко е разтопено, добавете шепа едро счукани орехи и разбъркайте. Разстелете сместа върху алуминиево фолио и поставете в хладилника. След няколко часа шоколадът е готов.

Вероятно не всички знаят какво представлява кедровото кюспе (или кедровото брашно). Това е остатъкът, след като от кедровите шишарки се изстиска маслото. Много хранителен продукт, съдържа до 45% белтъчини. И е много вкусен.

РЕЗЮМЕ

Наблюдателят гледа отстрани ставащото.

Надзирателят е и актьор, и постановчик, и зрителсъздател, творец.

Главната цел е да се измъкнеш от рамките на пасивен потребител на информация и да станеш активен транслатор, създател на своята реалност.

Ведно със здравето и енергията на човека системата поглъща и съзнанието му. То изтича тихо и незабележимо, капка по капка.

Когато изработка на сайт престанеш да употребяваш кафе и чай и преминеш на жива вода, скоро започваш да разбираш: с кофеин е добре да живееш, а без негооще подобре.

Бележки на полето

Практически всички младежи сега имат маса проблеми със здравето си, което не се наблюдаваше при предишните поколения. Децата ни, хранени със супермаркетна синтетика, ще живеят по-малко от нас. Преди тенденцията беше обратната. А сега за пръв път децата ще живеят по-малко от родителите си. А дали те ще имат свои деца? Голям въпрос. Разбирате ли какво става?

ЦЕНИ ЗА СЕО ОПТИМИЗАЦИЯ

Завършваме темата, започната в главата „Реална езотерика“.

Пълноценно и разнообразно хранене

Както вече казахме, когато преминавате към храна от първи род, може да възникне недостиг на витамини и минерали. Това не е защото в животинската и мъртвата храна има всичко в излишък, а понеже окопитилият се организъм чувства критична, повишена необходимост от витамини, минерали, микро- и макроелементи.

Това е още една причина, поради която не бива да се бърза и да се прави рязък преход. На организма му е нужно време, за да се пренастрои, да си създаде витафлора и да натрупа всички необходими му елементи.

В периода на преустройване от некробиоза към витабиоза става именно натрупване, акумулиране на витамини, минерали, микро- и макроелементи. Докато не бъде създадена жива микрофлора, живата храна не може да се усвоява пълноценно и организмът постоянно ще чувства някаква липса.

Към края на прехода ще се убедите, че живата храна е започнала да се усвоява напълно. Тогава ще разберете разликата между некробиозата и витабиозата, между едното и другото стъпало seo оптимизация на хранителната пирамида. Но дотогава е необходимо да се храните осъзнато пълноценно, включително с животински продукти и морски дарове.

Главното е процесът на изчистване на организма да преобладава над процеса на замърсяване. В това отношение вареното месо със зеленчуци е дори по-добро, отколкото варените каши. Необходимо е да се увеличава частта на растителната храна в менюто постепенно, но с максимално разнообразие. Трябва да ви е ясно, че на организма са му необходими не толкова белтъчини, мазнини и въглехидрати, колкото по-голямо количество витамини и минерали.

Хранете организма си като малко дете

Съществува мнението, че организмът знае какво му трябва. Това не е вярно. Той нищо не знае. Организмът е объркан и е заспал дълбоко, тъй като неговото първоначално знание е погребано под дебел слой техногенна синтетика. От самото му зачеване са го хранили с мъртва храна, предизвикваща интоксикация и пристрастяване. Той с по-голямо желание ще ви каже, че иска пържени картофи или хамбургер, отколкото сурова чушка. И дори когато сте преминали на стопроцентово хранене с жива храна, той няма да престане да иска хамбургер, докато в него още има токсини от мъртвите продукти.

Представете си, че храните детето си и искате то да изглежда добре. Както следва от предходния принцип, нужно е организмът да се храни осъзнато и пълноценно, да му се дава само каквото трябва, независимо дали го иска или не.

После и той самият ще пожелае правилната храна, но отначало е необходимо да го научите като дете. Аналогично seo оптимизация е с пиенето.

Пийте чиста вода осъзнато

Пак така – пие ви се или не. В зависимост от теглото най-малко 1.5-2 литра дневно. Желателно е структурирана вода, а най-добре и жива. Не по-късно от 15 минути преди ядене и не по-рано от 1.5-2 часа след ядене. Чистата вода е необходима дори не толкова за утоляване на жаждата, колкото за изчистване. Нали не миете съдовете си с газирани напитки или сокове?

Разделно хранене

Не смесвайте на едно хранене несъвместими продукти – например белтъчини и въглехидрати. Белтъчините се смилат в кисела среда, а въглехидратите – в алкална. Ако се смесят, храната няма да се смила, а ще гние. Различните продукти – плодове, зеленчуци, ядки, семена – трябва да се консумират поотделно. Продукти от един тип могат да се смесват, ала не се увличайте. По възможност рецептите да са прости. Но не бързайте да преминавате на монотрофно суровоядство, докато организмът не се охрани. Салата с мазнина, жив винегрет, жива супа от всевъзможни зеленчуци и билки няма да навреди никому.

Последователно хранене

През деня употребявайте отначало продуктите, seo оптимизация които се преработват по-бързо, а след тях – с по-дълго преработване. Принципът е същият като при автомобилите: ако колата отпред върви по-бавно, се образува задръстване. По скоростта на усвояването продуктите се подреждат така: плодове, зеленчуци, семена, ядки. В същия ред трябва да се консумират и през деня. (Ядките и семената могат да сменят местата си, ако след блюдото с ядки са минали най-малко три часа.)

До обяд плодове, зелен коктейл, жив йогурт (става дума не за йогурт от мляко, а зелен, от системообразуващите рецепти). На обяд – зеленчуци, включително листни. Вечерта ядки, живи каши от кълнове, жив хляб. За живата храна не важи правилото: „Не яж след залез слънце или след 6 часа вечерта“. Можете да я ядете когато и колкото искате, дори преди сън. Главното е да не нарушавате последователността.

Метаболизмът на колибрито

По възможност се откажете от тежките мазнини като слънчогледово, царевично, соево олио, палмово масло и някои други. За разлика от тях леките не натоварват излишно организма и бързо се усвояват. Такива са ленено, кедрово, тиквено, масло от расторопша, от амарант, орехово и др. Ако мазнината е лека, тя се измива от съдовете с хладка вода.

Човек, който се храни с леки мазнини, има метаболизма на колибри. Енергията му е жива, той се чувства леко и свободно, бързо се движи и бързо съобразява. А човек, който се храни с тежки, особено с животински мазнини, има метаболизма на гризли. Тялото му е тромаво, енергетиката му е ниска, движенията – вяли и забавени. В повечето житейски ситуации предимство имат онези, чийто организмът е по-малко натоварен и който се чувства леко и свободно. Дори на ринга в тежка категория непобедим ще е онзи, който има мощно тяло, но метаболизъм на колибри.

Хранене през зимата

Зимният период не е най-подходящото време за преминаване към живо хранене. Най-добре започнете в края на пролетта. Но и през зимата може да се намери предостатъчно жива храна, тя не се ограничава само с плодове и зеленчуци.

Морските водорасли могат да заменят свежата зеленина. Парниковите растения също са подходящ вариант, само че трябва да бъдете по-внимателни. Според някои би трябвало да ги избягваме, защото са пропити с химия. Но не е съвсем така. Както е известно от основите на транссърфинга, вашият свят е изпълнен с онова, върху което сте фиксирали вниманието си. Ако постоянно твърдите: „Всичко е химия!“, за вас ще бъде точно така. Не е ли по-добре да насочите намерението си към търсенето на натурална продукция? Който търси, винаги намира.

Във всеки случай можете да се презастраховате по следния начин. Сипете в емайлиран съд 1.5-2 литра вода, изстискайте половин лимон и го прибавете и него. В тази вода накиснете зеленината за 5 минути. Така можете да постъпите с морковите и червеното цвекло, като обелите тънък слой от плода. Макар не напълно, вредните вещества ще бъдат отстранени.

Замразените ягоди и горски плодове също са подходящи за приготвяне на зелени коктейли. Ако купите готови замразени зеленчуци, има един проблем – бланшират ги предварително, така че не е ясно колко живи ферменти са останали в тях. Но все пак нещичко е останало. Според мен замразените зеленчуци и горски плодове могат да се разглеждат като жива храна, макар и да отстъпват на натуралните по хранителната си стойност.

През зимата особено внимание трябва да се обръща на питателните продукти – ядки и покълнали семена. Ако ядките не са ви вкусни, смесете ги с мед. Морските водорасли, поленът, цветният прашец, тъмните стафиди, на-стойката от шипки и билки ще доставят на организма ви голяма част от необходимите витамини и минерали.

Позволете си да бъдете себе си, а на другите да бъдат други

Внимавайте да не заприличате на онези суровоядци, които са озлобени на целия свят, защото не ги разбират и не споделят убежденията им. Не се опитвайте да обърнете околните в своята вяра. Ако те се стараят да ви убедят, че не сте прави, изслушайте ги внимателно и спокойно следвайте пътя си. Но никого нищо не доказвайте и не натрапвайте. Включително и на децата си. Не можете да ги опазите от влиянието на техносферата, ако самите те не поискат това. И няма да успеете да убедите никого в нищо, ако той не е готов да го приеме. А на онзи, който е готов, е достатъчен само един намек и нагледен пример. Всеки има свой път и не вие решавате кой път трябва да следват вашите близки. Единственият метод на убеждаване тук е нагледният пример. Другите методи не действат.

Търсете съмишленици seo оптимизация