Специално подготвям цял сайт, който да ви посочи защо ако сте съсрадателни, ако помагате наистина на хората, това ще ви донесе късмет и Животът ще помогне на вас. sastradanie.org