Пълно рекламно интернет обслужване

5,000.00 лв.

Описание на продукта:

 възможно е поетапно заплащане или договаряне на цените

ПЪЛНО РЕКЛАМНО ИНТЕРНЕТ ОБСЛУЖВАНЕ

Включва изработка на сайтове

Заплащане на Google реклама

Заплащане на facebook за реклама

Заплащане на други доставчици за реклама