Това е сайта ми, с който предлагам интернет услуги за бизнеса. Защото правя сайтове от 21 години, а за клиенти сайтове, онлайн магазини, реклама в интернет и класиране на сайтове в Гугъл от 14 години. Изкарал съм си и сертификат, за да всява доверие в бъдещите ми клиенти. Работил съм за няколко фирми и на трудов договор на IT длъжност , но и други неща извън айти сферата също работя, когато се наложи.

Имам и други интереси, понякога съм малко откачен, но това е във ваш интерес, защото съм добронамерен, загрижен за хората и рядко срещано честен с клиентите ми. Т.е. аз със сигурност няма да избягам с парите ви или да ви измамя нещо, а не рядко съм помагал на клиенти за смешно ниско заплащане.

Това е

сайта ми с политически фантазии

а това е

сайта ми за утопични надежди и мечти.

facebook.com/sastradanie

https://www.facebook.com/az.reklamiram/