Колкоо иска човек глупости може да слуша в Тубата на тая тема, значи…