Какви неща чета, когато не се занимавам със seo оптмизация? Тук може да разберете

Упражнение за работа с противоречия сео оптмизация

Това е мощно упражнение. Практикувайте го, когато успешно можете да се заземявате, да възстановявате пространството си с енергия, да оставяте през вас да протичат земни и космически енергии и да създавате и seo оптмизация премахвате енергията от умствени картини. Също прегледайте Глава 13, „Избиране на истината на всеки кръстопът“

Седнете удобно изправени на стол. Стъпете здраво на пода с двата крака. Затворете очите си. Поемете си дълбоко въздух и се отпуснете. Освободете цялото напрежение от тялото. Осъзнайте пространството зад очите си. Решете, че сте там.

Заземете се.

Прекарайте космическите и земните енергии през себе си.

Визуализирайте как коронната ви чакра се превръща в красива златна светлина. Преминете на тази златна вибрация. След като движите енергията през себе си няколко минути, върнете осъзнаването си зад очите, в центъра на главата си.

Сега изберете противоречието, с което бихте искали да работите seo оптмизация.

Когато практикувате тази медитация за работа с противоречия, оформете своите изказвания по следния начин: „Аз напълно имам …….“ Примери: сео оптмизация

Аз мога напълно да напусна работата си/Аз мога напълно да не напусна работата си; Аз мога напълно да бъда сам/Аз мога напълно да не бъда сам; Аз мога напълно да се страхувам/Аз мога напълно да не се страхувам. (Тук можем да заместваме значението на „имам“ с различни форми на „приемам себе си“ по отношение на нещо, както в „Аз мога напълно да приема, че съм сам.“)

За целта на това упражнение, когато го правите за първи път, използвайте примера за противоречие: Аз мога напълно да бъда щастлив за …… /Аз мога напълно да бъда нещастен за …. . Изберете seo оптмизация някакво състояние, в което се намирате, ситуация, нещо, което се е случило, връзка и т.н., за да запълните празното място. После можете да използвате същата тази медитация, като изберете противоречие, с което бихте искали да работите. Направете цялото упражнение, докато сте заземени, в пространството зад очите си и прекарвайки земни и космическите енергии през себе си.

Сега визуализирайте роза на около 20 сантиметра пред челото си, от лявата си страна, която да изобразява „вас, щастливи относно …. “ Когато наблюдавате тази роза, която изобразява „вас, щастливи относно ….“, решете, че е наред, че сте щастливи за това, че можете напълно да бъдете щастливи заради това.

Щом вземете това решение, наблюдавайте мислите и чувствата, които се появяват във вашето съзнание. Може да бъде всичко: Не мога да съм щастлив за това, защото е престъпно; Ако наистина бях щастлив, щях да загубя работата си; Не мога да бъда щастлив за това, защото е глупаво; Ако стана щастлив за това, приятелят ми ще се разстрои; Как е възможно да съм щастлив за това, загубих най-добрия си приятел сео оптмизация; Не мога да съм щастлив, когато ме боли.

Каквото и да изникне, независимо колко е безумно, сериозно или емоционално заредено, признайте го и след това го оставете да отмине. Не се захващайте с мислите или чувствата, които се появяват, а просто ги оставяйте да преминат покрай вас или си представете как се взривяват (виж „Създаване и премахване на енергията от умствени картини“). Продължете да наблюдавате розата, олицетворяваща „вас, щастливи относно …..“.

Забележете какво друго изниква сео оптмизация. Наблюдавайте мислите, чувствата, които се появяват във вашето съзнание. Причините защо не трябва или не можете да бъдете щастливи за него ще започнат да изникват в съзнанието ви. Оставете ги да отминат или си представете, че ги взривявате.

След това оставете розата, олицетворяваща „вас, щастливи относно ….“ да остане там, от лявата страна и после си представете друга роза, която представлява „вас, нещастни относно “ от дясната страна пред челото ви. Наблюдавайте я.

Решете, сео оптмизация че е наред да бъдете нещастни относно това и че напълно може да се справите с факта, че сте нещастни, заради това. Бъдете неутрални и наблюдавайте какви мисли и чувства се появяват.

Това, което се появи, може да бъде всичко, но ето няколко примера: Няма как да съм нещастен за това, имам работа за вършене. Не мога да си позволя да съм нещастен, трябва да се радвам за родителите/ децата/съпруга си. Лошо е да съм нещастен. Ще загубя приятелите си, ако съм нещастен. Ако съм нещастен за това, тогава значи, че греша. Забележете това, което се появява, и го оставете да отмине или си представете, че го взривявате.

Сега оставете розата настрани и seo оптмизация бъдете неутрални. Върнете се на първата роза отляво, представляваща „вас, щастливи относно …“. Още веднъж решете, че това е наред. Наблюдавайте мислите, картините и чувствата, които изникват. Представете си, че преминават покрай вас и се разтварят или ги взривявате. Какви промени долавяте в себе си по отношение на нас, щастливи относно ?

Още веднъж оставете тази роза настрани и станете неутрални. След това се върнете към розата отдясно, която представя „вас, нещастни за …“. Решете, че това е напълно наред. Вижте какви мисли, картини и чувства се появяват, които незачитат вас, „нещастни относно ….“. Оставете ги да преминат сео оптмизация покрай вас и да се разтворят или ги взривете.

Оставете тази роза seo оптмизация настрани. Сега се върнете към другата роза. Повторете това няколко пъти. Всеки път наблюдавайте и се освобождавайте от картините и енергиите, които изникват и са против вас, подкрепящи тази страна на противоречието. Когато навлезете надълбоко, може да забележите, че повечето от картините и мислите идват от други хора. Може да видите мисли като: Махни тази усмивка от лицето си; Сериозен съм или Ти не може да си щастлив, защото никой не е, или може да забележите картина на майка си, опитваща се да ви развесели, за да не трябва да се чувства виновна, че детето й е нещастно. Още веднъж напомням – може да бъде всичко. Целта тук е да освободите картините и енергиите, задържани в подсъзнанието, които обезсилват вашето умение да имате и двете страни на едно противоречие.

Когато seo оптмизация завършите преминаването между двете страни, бъдете неутрални и към двете рози. Оставете ги да бъдат. Освободете се от всички останали мисли, чувства и картини. Забележете къде сте с всяка страна на противоречието. По-лесно ли е и в двата начина? Можете ли да бъдете по-доволни с всяка страна? След сео оптмизация това взривете всяка роза и оставете енергията да се освободи. Решете, че вашата освободена енергия ще се върне в коронната ви чакра.

Обърнете внимание на земните и космическите енергии, преминаващи през вашите канали и чакри. Насладете се на преживяването. Бъдете весели. Оставете всички мисли и чувства да бъдат отмити с протичащите енергии. Представете си, че всички излишни енергии попиват seo оптмизация в земята чрез вашето заземяване.

Съзнавайте пространството зад очите си. Визуализирайте златното слънце на вашата живителна сила над главата си. Привлечете тази енергия в тялото си през коронната чакра. Нека тя изпълни всяка ваша чакра с жизнена сила. Нека възстанови и излекува всяка чакра. След това оставете златното слънце да се разшири във всяка клетка на тялото ви и да ги излекува и възстанови. Най-накрая оставете слънцето да се разшири от тялото ви, през кожата в слоевете на аурата около вас. Нека живителната сила възстанови и излекува аурата ви. Оставете цялата излишна енергия да изтече чрез вашето заземяване към центъра на Земята. (За пълни инструкции виж „Упражнение за seo оптмизация възстановяване на вашето пространство по-рано в този раздел.)

Когато сте готови, внимателно протегнете ръцете и раменете си. Отворете очи, бавно се наведете и оставете главата и ръцете си да увиснат към пода. Освободете всички излишни енергии от главата, сео оптмизация врата, раменете и ръцете си. Бавно седнете отново. Огледайте се около себе си. Бъдете точно тук и сега. Когато сте готови, бавно станете и се разходете наоколо. Обърнете внимание на тялото си и му кажете „здравей“.

Когато сте имали възможността да практикувате този процес няколко пъти с различни двойки противоположности, seo оптмизация направете си списък с петдесетина противоречия, които са важни за вас. Това са тези, които продължават да изникват в живота или мислите ви. Колкото повече освобождавате себе си по отношение на тези противоречия, толкова повече енергия и творческа свобода ще имате.

Когато се чувствате готови да практикувате с изборите, които трябва да направите в живота си, като дали да живеете там, където сте, или да се преместите някъде другаде, да запазите тази работа или да я напуснете, сео оптмизация да започнете тази връзка или не, следвайте същите стъпки. Всяка роза ще олицетворява едната страна на противоречието. При по-важни въпроси в живота правете този процес на малки дози. Вземете една двойка противоречия и преминете през тази медитация за около десет-петнадесет минути seo оптмизация. След това опитайте отново след няколко дни. Забележете какво се случва с осъзнаването, чувствата, яснотата и задоволството ви по отношение на изборите. В крайна сметка ще откриете, че силата не е в изборите, а във вас. Все повече и повече ще можете да чувствате, че можете да бъдете щастливи със себе си, независимо какъв е изходът. Ще откриете също, че „едното/или“ никога не е сео оптмизация единственият избор. Изборът ви е ограничен само от въображението ви!

В духа, извън този физически триизмерен свят, няма време или пространство. Каквото и да решите, такова е. В тази ситуация вие не сте обвързани с място или време, когато правите избор. Правите избора сега – и после пак правите избор сега. Сега избирате бяло и сега избирате черно. Сега може да сте жена и сега може да сте мъж. Така че, какъв е проблемът? Може seo оптмизация да имате и двете от всичко. Във физическото ви тяло, ограничено от времето и пространството обаче, ако предадете силата си на физическите ограничения, вие предавате духовното си умение да има те и двете страни в единството. Не трябва да се разделяте. Ако не можете да го имате, не можете да го вземете или го оставяте. Само когато можете да имате и двете страни на противоречието, можете наистина да изберете със сео оптмизация своята свободна воля. Тогава, какъвто и път да изберете, той ще бъде правилният избор. Няма грешни избори. 

Може обаче да попитате: „Какво става с противоречието „Да убия някого или да не го убия?“ Там има ли правилен и грешен избор?“ Ще откриете, че ако можете да имате и двата избора, ако нямате нищо против убийството или не, няма никакво желание да убивате. Убийството на човешко същество идва от това, че сме оставени без друг избор. В действителност цялото отрицание на живота се проявява чрез усещането за липса на избор и привидното безсилие в тази ситуация. Когато наистина можете да изпитате в себе си своята свобода да избирате, това, което избирате, ще бъде красиво, добро и истинско в живота.

Моята препоръка за използването на този раздел е първо да прочетете и да се запознаете с даденото упражнение. След това запишете упражнението със скорост, която ще ви позволи да го практикувате, без да се напрягате, когато си пускате записа сео оптмизация. Друго предложение е да си партнирате с приятел и поред да четете цялото упражнение – като след това да сравнявате „впечатленията“ си. Може също да си поръчате аудио записи на „Вашият духовен инструментариум“ от моя уебсайт.