САЙТ И СЕО

КАК СЕ ПРАВИ СЕО SEO ОПТИМИЗАЦИЯ?

 

ВСИЧКО МОГА!

SEOИ така, имаме четири методики, с чиято помощ можем да трансформираме слоя на своя свят: конфигурационен файл, лъч на вниманието, прожекционен апарат и бумеранг. Да разгледаме с конкретни примери как става трансформацията.

□ Има ли някакво обяснение, че три дни поред се натъквам на котки? Ту съседската умира пред очите ми, ту на следващия ден във филма котката също умря, ту на балкона ми (на петия етаж!) някакъв черен котарак мяука цяла нощ и т.н. Въобще започнах да забелязвам редица взаимни връзки, по-точно повтарящи се думи, неща, действия, но не разбирам какво означават?

Всичко е много просто: seo оптимизация в слоя на вашия свят се натрупват неща, върху които фиксирате вниманието си. Отначало улавяте като приемател някакъв сигнал от входящия информационен поток и започвате да го транслирате, поради което сигналът по веригата на обратната връзка става все по-силен.

□ Търся си работа. Всички предложения идват от големи западни компании (както и желая), но това са цигарени или пивоварни компании. Аз не пия, не пуша и твърдо съм решила да не работя в такива. Но непрекъснато получавам предложения от подобни офиси. Когато приятелите ми ме питат как върви с търсенето на работа, казвам им, че имам предложения само от „тютюнджии“ и seo оптимизация пивовари. Може би понеже наляво и надясно твърдя именно това, привличам точно такива компании?

Мислите ви са завладени от това, което активно не приемате. Не просто се отказвате – вие продължавате упорито да повтаряте отказа си, значи фокусирате вниманието си, ето защо получавате seo оптимизация съответната реализация в огледалото на реалността. Можете да не пушите и да не пиете, но спокойно да се отнасяте към факта, че другите го правят. Защо не позволите на другите да бъдат други?

□ През последния месец постоянно ми попада пред очите числото 22. Например на километража се нареждат по 3-4 еднакви цифри (и не само двойки). Гледам часовника – и там цифрите странно се повтарят: 11-11 или 22-22. Преди не ми се е случвало, а през последните няколко месеца – непрекъснато. Какво означават тези знаци?

Best Price Guarantee Man with logo ENG1Абсолютно нищо. В слоя на вашия свят преобладава онова, което попада в лъча на вниманието ви, особено ако то ви учудва или дразни. Примери – колкото щеш. Ако изпитвате отвращение към клошарите, те постоянно ще попадат пред очите ви. Щом ви досаждат съседите или спътниците ви, непременно ще се сблъсквате с тях. Ако ви харесват красиви момичета и се заглеждате по тях, ще ги срещате все по-често. А щом много се ядосвате, когато ви мамят в магазина или ви пробутват стока с лошо качество, това ще се повтаря отново и отново.

В дадения случай сте фиксирали вниманието си на цифрите. Започнало е, когато то е било завладяно от симетрично число. Мислите seo оптимизация ви се отразяват в огледалото на света и се реализират в заобикалящата ви действителност. Ето защо след известно време пак срещате странно число. Учуден сте, а душата и разумът винаги се сливат в единство, ако чувството е достатъчно силно, вследствие на което пред огледалото възниква ясен образ. Това, върху което е фиксирано вниманието ви, буквално изпълва слоя на вашия свят.

Обикновеният човешки разум едва ли ще повярва, че мислите по такъв начин са способни да формират околната действителност. Иска ви се да припишете всичко на избирателността на възприятието, нали? Нима аз с мислите си създавам клошарите, съседите, красавиците? Нали и бездруго те съществуват обективно, а аз прекомерно заострям вниманието си върху тях, затова ми се набиват на очи!

Не всичко е толкова просто. Наистина има избирателност на вниманието, но това е само половината от проблема. Ако сте достатъчно наблюдателен, с удивление ще откриете следния феномен: когато нещо престане да ви засяга, то изчезва от живота ви, и обратното – щом си „паднете“ по нещо, то веднага започва да ви преследва неотстъпно. При това е очевидно, че seo оптимизация тук възприятието няма нищо общо. Преставате да обръщате внимание на клошарите и ги срещате все по-рядко – къде ли са изчезнали? Намирате си приятелка, успокоявате се и вече не срещате красиви момичета толкова често – нима са станали по-малко? Примирявате се с боклука по улиците, който преди ви е дразнел – и те веднага стават по-чисти. Защо?

Обяснението е, че слоят на света на всеки човек има определена автономност. Всички слоеве се припокриват и се пресичат, като същевременно се движат независимо един от друг в посоката, накъдето ги тегли лъчът на вниманието на отделния човек. Реалността е една за всички – като масата, но картите върху нея се размесват. Щом собственикът на даден слой фиксира лъча на вниманието си върху определен обект, неговият слой (картата му) се премества към област, където има струпване на такива обекти. Действително вие не материализирате субектите, върху които са концентрирани мислите ви – слоят на вашия свят „пътува“ към мястото, където те са повече.

□ В света стават масови стихийни бедствия. Ако seo оптимизация съм разбрал правилно, всичко, което се случва с нас, е резултат от нашите мисли. Да допуснем, че един човек би могъл да си мисли какво ще се случи с него, но нима може да се твърди, че същото е било в главите на всички хора, попаднали в катастрофата?

Твърдението, че всичко случващо се с нас е резултат от нашите мисли, не е транссърфинг, а „чиста езотерика“, т.е. метафизика, превърната в абсолют. И е погрешно.

google-philosophyЖивеем в дуалистичен свят, който се състои от физическа и метафизична страна, затова трябва да се отчита и едното, и другото. В „уравнението на физическата реалност“ има твърде много променливи величини. Когато се случва особено стечение на обстоятелствата, вследствие на което се реализира някаква фатална променлива, в живота на всеки, дори на най-позитивно настроения човек, може да се случи всичко. Нима можеш изцяло да избегнеш земетресенията, ако живееш в сеизмично активна зона? Може да се говори единствено за корелация на вашите мисли с вероятността от нещастен случай.

Освен това вие не сте сам в този свят. Слоевете на множество хора се пресичат във времето и пространството. Ето защо не е възможно напълно да изолирате слоя на своя свят и да го подредите чисто, без външни примеси. Разбира се, външни примеси ще има винаги, не можеш да избягаш от тях. Но що се отнася до катастрофите и бедствията, ако не обръщате внимание на новините, тогава много вероятно е те да не проникнат в слоя на вашия свят.

□ Ако слоят на моя свят до голяма степен се seo оптимизация формира от моите мисли, излиза, че щом се боя, че нещо няма да се получи, то наистина няма да се получи. Така ли е?

Нашият свят не е устроен толкова примитивно, за да реагира като автомат, следвайки принципа или да, или не. Реалната действителност се образува от милиарди единици и нули. В резултат се получава сложна система, в която всичко едновременно е и детерминирано, и случайно. На пръв поглед не може да има случайности. Всяко следствие си има причина. Поради сложността на системата обаче сме свидетели не на детерминирано, а на вероятностно поведение на реалността.

И ние самите не сме устроени толкова просто. В главата ни няма лампичка, която или свети, или не. Психиката ни е по-сложна. А взаимодействието ни с реалността – още по-сложно.

Ето защо, когато се изказват предположения „какво ще стане, ако“, става дума не за абсолютни закони и строги алгоритми, а за тенденции и вероятности. Нима не сте обърнали внимание, че в транссърфинга няма закони, а само принципи? Например колкото е по-силно въжделението ви (желание и страх едновременно), толкова по-малка е вероятността да получите желаното. Но никой не твърди, че наистина нищо няма да постигнете, ако мъничко се страхувате. И напротив, ако имате онова „синапено зрънце вяра“, можете планини да повдигнете. Но пак никой няма да ви каже колко вяра е необходима, за да получите резултат.

web_wizard_2 (1)Така че нищо абсолютно няма. Защото, ако всяко желание или най-малкият страх тутакси се сбъдваха, в света щеше да настане хаос.

□ От всички страни seo оптимизация получавам информация за настъпващи катаклизми и се подготвям да ги посрещна. Усещам се като сталкер. Вървя по улиците с чувството, че се намирам в друг свят. Всички сноват насам-натам, магазините продават всякакъв боклук, ненужен и неприятен. Миризмите и звуците са неестествени. Проблемите на хората ми се струват несъществени. Нима цивилизацията се превръща в матрица?

Сталкерът трябва да наблюдава тези прояви отстрани. Нека си съществуват. Не можете да „победите“ всичко това. А и с подобно отношение ще привлечете всякакъв боклук в своя свят. Не бива да проявявате неприемане към онова, което не ви харесва, и активно да изразявате недоволството си или още по-малко да влезете в битка с махалата. Онова, към което изпитвате неприязън, обикновено владее мислите ви, следователно изпълва слоя на вашия свят. Напротив, трябва да приемете това, което ви дразни (уж просто „за сведение“), да го пуснете през себе си и да се сбогувате с него.

Когато вие го пуснете, и то ще ви пусне.

□ Имам следния проблем. По политически убеждения съм поклонник на Запада, либерал и демократ и както разбирате, ставащото сега в Русия (уклон към тоталитарна система) за мен е като чума. Какво да правя? Навярно не е възможно да зачеркна изцяло политиката от живота си. Старая се да игнорирам новините за катастрофи, убийства и др. Но все едно – маса негативна информация ни залива от интернет и средствата за масова информация и не е възможно да я игнорираш. Щом видя снимка на „първите хора“, се ядосвам. Какво да правя? Струва ми се, че това ежедневно раздразнение анулира всичките ми усилия в транссърфинга.

Правите грешка, като свързвате обществото, в което живеете, с благополучието в слоя на вашия свят. На пръв поглед може да ви се стори странно, но тук няма никаква връзка. Вие можете да бъдете както щастлив, така и нещастен в която и да е държава – и в тоталитарна, и в демократична. Още повече че разликата между двете е чисто декоративна. Способни сте да изиграете всяка пиеса с каквито и да са декори. Когато осъзнаете това, политиката ще престане да ви вълнува.

□ Искам да попитам за лошото намерение. Вие пишете, че то ще завърши зле за онзи, който го е насочил. Бих искала да разбера защо става така? Нали seo оптимизация ако съм твърдо убедена, че няма да пострадам, значи за мен така и ще стане? Каква сила действа тук? Законът за космическата справедливост ли, който наказва престъпника? Но нали казвате, че няма карма? А пък черната магия съществува, адептите й осъзнават действията си и въпреки това не се боят, че ще бъдат наказани.

Карма не съществува – за вас, ако я няма във вашия „конфигуриран файл“. Защото тя е субективна, както и съдбата. Който вярва, че съдбата е предопределена, така и ще стане за него. А който е поел управлението на съдбата си в свои ръце, за него тя ще бъде управляема.

Съществува обаче законът на бумеранга: ако изпратите към някого лошо пожелание, то ще се върне при вас в една или друга форма. Защото светът е огледало – каквото повикало, такова се обадило. С черните магьосници ситуацията е друга. Те не действат пряко, а чрез своите махала, затова бумерангът не се връща към тях. Така че, ако поискате да навредите някому, трябва да умеете да използвате съответното махало или изобщо да не се занимавате с такива неща. Не е изгодно.

□ Няколко години посещавах различни центрове за духовно развитие. Но след известно време започнах да забелязвам, че въпреки действеността на методиките те не ме приближават до основната ми цел – безпроблемно съществуване. Сякаш тъпчех на място „с подскоци“. Такъв резултат не ме задоволяваше. Личните ми резултати от почти седемгодишна практика „с подскоци“ бяха добри. Но постоянна вълна на успехи и на безпроблемно съществуване не постигнах. След успеха винаги следваше поражение.

За да приведете слоя на своя свят в устойчиво, безпроблемно състояние, е необходимо системно да практикувате принципа за координиране на намерението и техниката на амалгамата, които са описани в книгата „Транссърфинг на реалността“. Тайната е в постоянството. Огледалото работи със забавяне, затова стабилна реалност се създава не с еднократни усилия, а с seo оптимизация утвърдени навици и начин на мислене. Амалгамата и координацията трябва да ви станат навик. Само тогава ще се плъзгате непрекъснато на вълната на успеха.

Всичко е просто: изисква се постоянство и последователност на мислите и действията. Хората обаче обикновено действат непоследователно – бързо се палят и бързо угасват, затова в живота им се редуват черни периоди, понякога прекъсвани с временни „подскачания“.

Изгубих състоянието на цялостност и вътрешна радост. Опитвам се да си спомня какво беше, да го усетя, но нищо не излиза. В главата ми се блъскат всякакви мисли и нито една завършена идея. Не съм паникьосана, но подобно състояние не ми харесва. Какво да направя? Зная какво искам: увереност, душевен комфорт и радост.

Необходимо е да поправите реалността – да изкарате слоя на своя свят от тъмния облак към чиста област от пространството на варианти. Как да го направите?

Има една рецепта – проста като всичко гениално. Когато детето плаче, как трябва да го успокоите? Убеждението няма да помогне. Нужно е да се позанимавате с него, да проявите грижа, да му обърнете внимание. Така че когато ви е зле, значи детето във вас плаче. Погрижете се за него. Въпреки че мнозина изглеждат сериозни, солидни, твърди и т.н. – всички ние всъщност си оставаме деца. Спомнете си за това. „Полюлейте се на люлката“ – това означава да се заемете с нещата, които ви харесват най-много. За да поправите реалността, си позволете специален таймаут, през който просто ще си почивате, без да мислите за проблемите. Кажете си: „Днес аз и моят свят отиваме на разходка!“ Отделеното време си заслужава – необходимо е да се почисти слоят. Купете си любимото лакомство: „Яж, яж, миличка, възстановявай се!“ Посветете целия ден на себе си, на удоволствията си. Поглезете се, грижливо се поставете в кревата: „Спи, миличка, твоят свят ще се погрижи за теб!“

След известно време ще почувствате как заобикалящата ви действителност започва да придобива все по-топли, приятни оттенъци – слоят seo оптимизация излиза от тъмната област. Сетне се постарайте да положите известни усилия, за да могат принципът за координиране на намерението, както и техниките за трансформация на реалността – конфигурация, лъч на вниманието, прожекционен апарат и бумеранг, да ви станат навик, начин на мислене и възприемане на света.

И ще дойде ден, когато ще си кажете: всичко мога!

РЕЗЮМЕ

В слоя на вашия свят се натрупва всичко, върху което фиксирате вниманието си.

Мислите ви могат да бъдат завладени от това, което активно не приемате.

Когато нещо престане да ви засяга, то изчезва от живота ви и обратнотощом „си паднетепо нещо, то започва неотстъпно да ви преследва.

Слоят на света върви натам, накъдето го тегли лъчът на вниманието.

Способни сте да изиграете всяка пиеса с всякакви декори.

Не всичко обаче се определя само от мислите, тъй като светът е дуалистичен и слоевете на различните хора се пресичат seo оптимизация.

Тъй като системата е сложна, ние сме свидетели не на детерминирано, а на вероятностно поведение на реалността.

Стабилна реалност не се създава с еднократно усилие, а с вкоренени навици и начин на мислене.

Бележки на полето seo оптимизация

По-нататък с конкретни примери ще разгледаме типичните въпроси, които възникват в процеса на създаване на своя свят.