изработка на сайт с качествена seo оптмизация

Нива на функциите на чакрите

Накратко дванадесетте основни нива на седемте главни чакри функционират следния начин:

Първото ниво на чакрата е психичното ниво. Това е частта, която се върти по посока на часовниковата стелка. Това е нивото, където се проявяват различните психични умения, като ясното виждане изработка на сайт на шестата чакра зад челото или ясното долавяне на втората чакра точно под пъпа.

Второто ниво на чакрата действа като памет, където информацията се сравнява и свързва.

Третото ниво на чакрата е психологическият аспект или как информацията и изработка на сайт енергията общуват с тялото.

Четвъртото ниво е филтърът, който е свързан с физиологичните функции на тялото. То контролира процеса на детоксикация в различните органи, които са свързани с определената чакра. То разпознава болката в тази част и изпраща съобщения на аналитичната част на мозъка, така че душата да може да отвърне.

От четвъртото изработка на сайт до седмото ниво на чакрата са енергийните филтри/трансформатори. Те пречистват плътните енергии, идващи от тялото, и позволяват на душата да може да ги почувства и използва. Те също така служат, за да забавят силата на духа, така че тялото да може да приеме тази енергия.

Осмото до дванадесетото ниво на чакрата са свързани изцяло с духовната част на същността и нямат директно почти изработка на сайт нищо общо с всекидневното съществуване на човек в материалния свят. Те принадлежат към духовната същност, каквото и да е материалното й въплъщение.

Психичните функции на чакрите

Следват няколко кратки описания на основните изработка на сайт психични функции на всяка от главните чакри (номерирани от първа до седма, от основната до коронната – виж фиг. 1).

Първата чакра се намира точно над върха на опашната кост в изработка на сайт основата на гръбнака. Този енергиен център е свързан с оцеляването – както личното оцеляване, така и запазването на видовете (включително и началото на репродуктивния/сексуален процес). Силата на живота (прана или ци) навлиза в тялото от коронната чакра и пътува надолу като енергия на единството до първата чакра, където тя се поляризира в мъжка и женска сила изработка на сайт.

Втората чакра се намира на около 3-4 сантиметра под пъпа и на няколко сантиметра навътре от повърхността на тялото (при средна големина на тялото) и е свързана с чувстването на всички изработка на сайт нива. Тя често се свързва с емоциите и сексуалността, тъй като там се чувстват емоционалните и сексуалните желания. (Но сексуалността не е ограничена до определена чакра. Тя е танц на мъжките и женските енергии, който започва в първата чакра и се чувства и изразява различно във всяка чакра по пътя.) Втората чакра също така служи за „радар“ на чувствата и определя „реалността“ на това, което се изработка на сайт чувства.

Третата чакра е разположена в слънчевия сплит, точно под мястото, където гръдният кош се среща в средата. Главната функция на тази чакра е разпределение на енергията. Тя определя колко от даден вид енергия да отиде някъде изработка на сайт. Това включва преживявания извън тялото и спомените за тях; тази чакра направлява и каква част от вашата енергия-съзнание „отива“ при осъзнаването отвъд света на физическото тяло. Третата чакра също напътства енергийното разпределение на вашите его-заявления: кой сте вие по отношение на другите сега („сменяне на скорости“, „сменяне на шапки“).

Четвъртата чакра изработка на сайт, намираща се в средата на гръдния кош, е сърдечната чакра. Това е магнетичният енергиен център на единството. Основната функция на тази чакра е влечението. Тя се справя с умението да бъдете себе си, докато сте едно с някой друг. Тук вие определяте къде сте спрямо другите и как се чувствате относно тях. Докато втората чакра чувства усещането за нещата, четвъртата ви позволява да почувствате изработка на сайт как се чувствате по отношение на нещата.

Петата чакра се намира в областта между ключицата и задната част на врата и е свързана с всички нива на общуване.

Фигура 1. Чакрите

Ясно чуване: умението да чуваме и общуваме с духа, също да изработка на сайт чуваме много добре.

Вътрешен глас: умението да общувате С вътрешния си Аз.

Телепатия: умението да изпращате и получавате мисли.

Прагматична интуиция: умението да долавяте интуитивно неща, свързани с изработка на сайт практическото общуване (като да знаете кой ще ви се обади по телефона).

Петата чакра също е мост между разсъждаващия Аз и чувстващия Аз. Това е центърът на разпознаването. Тук ние оформяме своята индивидуална свободна воля по отношение на Божествената (свободна) воля.

Шестата чакра,  изработка на сайт разположена зад челото, често се нарича трето око. Тя е свързана с висшите и дълбоки нива на възприемане, като ясното виждане и абстрактната интуиция. Тук е и мястото, където пределите дали това, което виждате, е реално или е, възприемате какво се случва и виждате накъде отивате.

Коронната чакра, разположена на върха на главата, е лотосът с хиляда венчелистчета. Всяка степен на просветление и автономност, с които се е сдобила душата, могат да бъдат установени от това колко венчелистчета са отворени в коронната чакра. Това е центърът на интуитивното знание и транс медиумството. На най-завършеното си ниво интуитивното знание е космичното съзнание. На нивото на всекидневните преживявания може да използвате това умение, за да знаете къде, какво, как, кога, кого и защо за всички неща наведнъж.

 

Раздел Г

УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИВАНЕ НА ПСИХИЧНИ ЕНЕРГИЙНИ ИНСТРУМЕНТИ

Този раздел съдържа основни, но безценни психични енергийни инструменти, както и няколко упражнения, които ди ви помогнат да ги развиете. Всяко едно от тези пособия и упражнения са разработени и преподавани от Люис С. Боустик, който е пионер в новите начини за обучаване на лечители, ясно виждащи и медиуми. Той е основал и Психичния институт в Бъркли през 1972 п, за да изгради светилище за напътствия на психични хора, така че те да могат да изучат тези и други инструменти за своя духовен растеж и просветление.

Както изработка на сайт споменах по-рано, научаването на тези упражнения от книга никога не може да замести подробните инструкции на квалифициран учител. Моля да разберете, че тези упражнения не трябва да бъдат възприемани като цялостна програма, а са включени тук с няколко цели:

– За да вдъхновяват тези, които не са запознати с тях, да започнат да ги изследват и преживяват (отправна точка).

– Като съпровождащи напътствия за онези, които са присъствали на моите семинари за начинаещи или работят със записите от семинарите ми, за да прегледат основните стъпки за упражняване у изработка на сайт дома.

– Хората, които вече са получили цялостно обучение тези или подобни техники, могат да използват описаните тук като допълващи.

Моята препоръка за използването на този раздел е първо да прочетете и да се запознаете с даденото упражнение. След това запишете упражнението със скорост, която ще ви позволи да го практикувате, без да се напрягате, когато си пускате записа. Друго предложение е да си партнирате с приятел и поред да четете цялото упражнение – като след това да сравнявате изработка на сайт „впечатленията“ си. Може също да си поръчате аудио записи на „Вашият духовен инструментариум“ от моя уебсайт.