изработка на сайт с включена сео оптимизация

 

Раздел В изработка на сайт

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ЕНЕРГИЙНИТЕ ЦЕНТРОВЕ

Описанието на основните енергийни seo оптимизация центрове (чакрите) в тялото лесно може да заеме томове. Има много книги за чакрите, които вече са достъпни, ако искате да научите повече. Тук съм изработка на сайт включил кратко описание на тези енергийни центрове, както аз ги виждам и чувствам. То може да ви помогне да работите с тях в някои от упражненията, дадени в seo оптимизация Раздел Г.

Чакрите: Свещените портали изработка на сайт

Преди почти двадесет и две години аз се събудих изработка на сайт посред нощ и открих ярка светеща звезда, оградена от сияйна сина светлина, носеща се на тавана. Познавах тази душа, която щеше да бъде моят първи син. „Готов съм“, каза той.

От него изригна ярка бяла светлина, seo оптимизация която се вля в утробата на неговата бъдеща майка. Тогава с проблясването на светлина видях как той влиза в утробата. Подобно на супернова звезда, каквато веднъж видях на филм, светлината се разшири навън и след това се прибра обратно към себе си. Неописуемо красиво преживяване seo оптимизация.

Започна да се оформя геометричен изработка на сайт модел, който в началото приличаше на геодезична сфера и снежинка. В този Божествен шаблон се формираха първите клетки на тялото му. От центъра и навън, отново и отново, съзидателната енергия материализираше първите клетки. Тези вихрещи се галактики от енергия, чрез които духът навлизаше в seo оптимизация материалния свят, бяха чакрите, изработка на сайт, които се формираха.

Чакрите са центрове на енергийно съзнаване. Те са въртящи се врати на съзидателността и общуването между духа и света. Често, когато четете за чакрите, може да откриете несъответствия в начина, по който различните ясно виждащи ги определят и категоризират. Някои твърдят, че има изработка на сайт дванадесет основни чакри. Други казват, че са три. Повечето са seo оптимизация склонни за говорят за седем главни чакри. Не може да се каже, че един от тях е прав, а всички останали да грешат, а просто има значение кои енергийни центрове възприема човек като основни чакри.

Най-добрият начин за вас да откриете това, разбира се, е да развиете своето ясно виждане и seo оптимизация сами да потърсите отговора. Тогава ще знаете за какво говори всеки лечител или учител. Няма нужда да спорите кой е прав или да се объркате и да изоставите всичко. Така или иначе за целта на тази книга и за да ви помогна с упражненията във „Вашия духовен инструментариум“, накратко ще изработка на сайт опиша седемте основни чакри в тялото, който се подреждат пред гръбначния стълб от върха на опашната кост до короната на seo оптимизация главата. Въпреки че има много други енергийни центрове в тялото и извън него, тези седем са основните, за които първо трябва да изработка на сайт научите. Щом се научите наистина да се справяте с тези седем чакри, няма да имате проблеми в това да откриете или работите с останалите.

Всяка от седемте основни чакри в тялото има дванадесет нива на енергийно/информационно функциониране. Всяко от тези дванадесет нива съдържа дванадесет поднива. И така всяка чакра действа на 144 различни нива на енергия и информация. Освен коронната, или seo оптимизация седмата чакра на върха на главата, всяка чакра е свързана на електрическо ниво към нервната система. Коронната чакра е свързана с мозъка. Физиологичната функция на всяка от тези седем чакри е свързана с ендокринните жлези и контролира тяхното действие. Също така всяка чакра се проявява в тялото като сбор от акупунктурни точни и меридиани.

Когато гледате чакрата, тя изглежда като въртящ се диск от енергия и цветове. Вътрешната част на чакрата върти по посока на часовниковата стелка, а външната част се върти в посока, обратна на часовниковата стрелка. Енергията от вътрешната част на чакрите преминава през мрежа от енергийни канали и през клетките на тялото, за па се прояви около тялото като пластове от цветове, наречени аура. Клетките, които оформят тялото, действат като „призми“ за нашата духовна енергия и тя се отразява и пречупва през тях, за да създаде подобните на дъга слоеве на аурата. Когато seo оптимизация всички чакри функционират свободно, енергията от външната им част се вижда като слой от синя светлина, въртящ се обратно на часовниковата стрелка, който се намира между всеки слой на аурата и защитава и разграничава слоевете с техните собствени вибрации seo оптимизация.