изработка на сайт: трябва ли ви?

СЛАЙДОВЕ НА ВЛЮБЕНИ

□ Може ли в целевия слайд да се постави конкретен човек?

siteОбзавеждайки слоя на своя свят по метода на транссърфинга, вие материализирате от пространството на варианти всичко, което искате да имате. Все едно влизате в магазина и донасяте вкъщи необходимите ви неща изработка на сайт. Пространството на варианти действително съдържа всички блага, които могат да бъдат материализирани: къща, кола, яхта, успешна кариера и т.н. Това е шаблон, в който се съхраняват сценариите и декорите. А съществува ли нещо, което липсва там?

Липсват вашата любов или омраза, душевният ви комфорт или потиснатост, радост или тъга. Разбирате ли какво няма там? Няма я вашата душа. И знаете ли каква е разликата между реалните хора и персонажите от пространството на варианти, с които се срещате в сънищата си? Тя е, изработка на сайт че за разлика от хората в тях липсват душа и самосъзнание. Те са просто шаблони, манекени или псевдоживи програми. Ако в осъзнатото си съновидение им зададете въпроса: „Знаете ли, че аз спя, а вие ми се присънвате?“, няма да чуете нищо освен глупав смях, защото не са способни да разберат смисъла на подобни въпроси. Персонажите от сънищата действат по определен сценарий като героите от компютърна игра или филм. Ще правят каквото им е предназначено във филма, който в момента гледате.

siteРазбира се, такива филми с различни сценарии са безчет. Ето защо поведението на персонажите може да се променя в зависимост от очакванията на разума, който играе ролята и на зрител, и на киномеханик (генератор на идеи). Когато изработка на сайт гледа съновидение, разумът с очакванията и представите си внася мигновени корекции в сценария, затова и филмът мигновено се променя. Вследствие на това възниква илюзията, че човек не гледа сън, а го изживява като реален живот. Но все пак това е илюзия. Всичко, което става там, не е реалност, макар че същевременно съществува реално и обективно (по аналогия киното е илюзия, а филмовата лента в кутията е реалност).

Какво става, когато поставяте конкретен човек в слайда си? Осветявате с лъча на вниманието си филмовата лента от пространството на варианти с персонажа на конкретния човек – с неговия шаблон. Това е изработка на сайт все едно да гледате филм и да си мислите, че можете да контактувате с героя в действителност. Същата е ситуацията с викането на „духове на починали“. Участниците в спиритични сеанси наивно смятат, че общуват с „умрелите“ – хора, които са умрели и сега обитават някъде в отвъдния свят.

Всъщност „лицата“, да ги наречем така, с които общуват, никога не са се раждали и не са умирали. Това са същите персонажи от сънищата – отпечатък, копие от филмовата лента, които лежат на полиците в пространството на варианти. А оригиналите – душите на умрелите – или отдавна са се преродили в ново тяло, или витаят в сфери, достъпът до които е открит само на Бога.

По принцип, разбира се, можете да въртите слайд, в който сте заедно и се обичате. Това е сценарий, изработка на сайт следователно съществува в пространството на варианти и теоретично може да бъде прехвърлен от метафизичния във физическия свят, те. да се материализира. Но повтарям – другият човек не е пасивен предмет, а живо същество, което активно реализира намерението си. Може би ще постигнете нещо със слайда, но то няма да е достатъчно ефективно, защото живият човек не седи неподвижно в пространството на варианти, а през цялото време се движи нанякъде. Докато вие превъртате слайда, той бързичко ще си намери по-„земен“ партньор.

Да се оказва влияние на хората противоречи на принципите на транссърфинга. В магазина можете да си изберете каквато щете стока. Но ако решите да хванете за лакътя някого и да го отмъкнете, какво ще стане изработка на сайт? Та ето къде е проблемът. Може би на другия човек изобщо не са му нужни вашите лиготии, които потенциално се мъчите да му натрапите в любовния си слайд!

Не зная какви механизми действат, но най-вероятно душата на човека, когото са напъхали в слайда, чувства това. И ако не му хареса, той може да изпита неосъзнато отвращение към вас. Вие това ли искате? Така че по-добре не експериментирайте с метафизиката, а осъществете пряк контакт, използвайки принципите на фрейлинга. В междуличностните отношения е нужно да се общува с живия човек, а не да се лети в облаците и да се мечтае. А ако още не сте си набелязали някого, използвайте слайд с абстрактна личност, с идеален човек изработка на сайт. Тогава в даден момент ще се срещнете с човек, близък до идеала.

□ А ако си представя радостен човек („енергиен деликатес“), защо в това няма никакво нарушение? Вие пишете, че това е подарък на ментално ниво. В моя конкретен случай това е девойка. Просто се опитвам да си представя как й подарявам любов, без да очаквам нищо в отговор. Но щом не бива да се поставя в слайда конкретен човек, защо да се подарява енергиен подарък е добре, нали така също си представям човека в несвойствена за него ситуация?

Вие й подарявате любов! А убеден ли сте, че тази любов й е нужна изработка на сайт? Нима в техниката за енергиен подарък се казва, че вие трябва да доставяте на човека удоволствие? Там се казва, че е нужно да си го представите в ситуация, когато е доволен: кара колело, седи с халба бира в ръка, играе футбол и т.н. Вашето присъствие в тази картина е абсолютно излишно. В книгата пише и че е необходимо да се отгатне какъв да бъде подаръкът. А за тази цел е нужно да се прояви искрен интерес към човека – в каква ситуация ще се почувства комфортно, какво не му достига? И това не е самият слайд, а вашият енергиен подарък. Човекът изпитва удоволствие до вас, защото енергийното ви излъчване съдържа онова, което не му достига.

3Книгите трябва да се четат внимателно. Именно да се четат, поне първия път, а не да се слушат. Защото като слушаш, много неща буквално минават покрай ушите ти. И да се чете книга, а не електронен текст. Книгата е жива същност. Когато общувате непосредствено с нея, тя ви помага. Това е абсолютно достоверен факт.

□ Как да се действа в случай, че целта ми е човек, потенциален партньор в любовните отношения? Моята цел е да намеря човек, който напълно би удовлетворил потребността ми от взаимна любов. Смятам, че добре се справям с визуализирането на образа. Но това продължава вече твърде дълго, а нямам никакви знаци за промяна на ситуацията. Всъщност аз живея с изработка на сайт визуализиране на целевия слайд повече от десет години.

Причините може да са две. Първата: празна визуализация. Трябва да държите слайда на „лентата“ на намерението. Необходимо е не просто да си представяте мислено картини на изпълнение на желанието, а именно да имате намерение да получите резултат, пък и да се движите към целта. Втората: вие минавате покрай отворени врати, сякаш очите и ушите ви са затворени изработка на сайт. Ако до известна степен и двете причини са валидни, ситуацията е следната.

Отивам в гората за гъби. Ходя напред-назад и си представям колко много съм набрал, как ги приготвям и изяждам. Слайдът е идеален във всяко отношение. Липсва само едно: всичките ми мисли и действия са заети само с визуализация – просто мечтая, гледайки в небето, и изобщо не си гледам в краката. А може и кошницата си да съм забравил. Или да бера гъби вкъщи на дивана. Те няма сами да дойдат на дивана, все пак трябва да отида и да ги набера.