Вие решавате колко да плащате. В момента не отказваме клиенти. Но се стремим да не губим време за безплатни услуги. Може да е съвсем символична сумата за предплащане, но е редно да я има.

Предлагаме индивидуален подход към всеки отделен клиент. Стремим се всеки клиент да ни бъде и приятел. Да бъдем един екип. Да работим заедно. Всеки един клиент е наш шеф. Не ни е лесно с много шефове. Но… какво да се прави.

Рекламата в Интернет може да Ви струва нула лева или милиони долари. Няма как да се каже за всички бизнеси. Платформите на Google и Facebook са на принципа, че всеки сам решава колко да заплаща. Колкото повече плащате, толкова по-силна реклама получавате, но не винаги това значи по-ефективна. Добре обмислената реклама може да има по-голям ефект от необмислената с десет, дори сто пъти по-голяма сума. Именно за това Ви трябва помощ. На всеки, дори на нас, винаги може да се направи още по-добре всяка една реклама. Да не говорим, че има толкова много хора и фирми, които си мислят, че рекламират, а всъщност не рекламират.

Вие сами решавате и колко да заплащате на хората, които Ви помагат с рекламата. Колкото повече им плащате, толкова повече те ще се постараят да помогнат на бизнеса Ви.