изработването на сайт цени

По повод реализирането или не на слайдовете, в писмото ви има две ключови фрази: „Струваше ми се, че светът ми е сън и аз съм господар в него “ и „Не мога насила да се накарам да рисувам многоцветни картини „.
Картината на слайда трябва да е разположена върху платното на намерението, а не просто да виси в пространството на въображението. Когато в съня си сте били господар на реалността, не е било нужно намерение, защото усещането „всичко мога“ е било извън зоната на вярата или не-вярата – то се е разбирало от само себе си, по мълчаливо споразумение. Онова, което душата и разумът приемат безусловно, по мълчаливо споразумение, огледалото реализира тутакси, и то прецизно. Разумът обаче повече се отдава на съзерцание на огледалната илюзия, отколкото да реализира намерението си, затова и не му се получава особено добре.
За да се получи, е необходимо целенасочено да управлявате своя „прожекционен апарат“. А ако качеството на изображението не струва, значи крепостта трябва да се превземе с постоянна обсада, т.е. системно да прожектирате своя филм.
Качествените слайдове при вас са се получили спонтанно, непроизволно, затова са висели в пространството на въображението и не са имали сила. А неясните картини, които сте се опитвали целенасочено да рисувате, с времето са се реализирали. Точно затова съветвам да не се отдава голямо значение на техниката на визуализация. Главният залог за успех е системната целенасочена работа.
РЕЗЮМЕ
■ Слайдът трябва да съдържа картината на постигнатата цел, а не сценария и средствата за постигането й.
■ Каквато филмова лента се върти в главата ви, такъв филм ще гледате в реалността.
■ Няма нужда да спирате вътрешния монолог. Главното е основният вектор на мислите ви да сочи целта.
■ В случаите, при които е трудно да се създаде визуален образ, може да се използва словесна мисъл-форма, включително в техниката „генератор на намерението“.
■ Междуличностните отношения трябва да се градят на принципа на фрейлинга, тук слайдове не са необходими.
■ Ако във вашите уши, очи и мисли постоянно се върти екшън, в такъв и ще се окажете.
■ Картината на слайда трябва да е разположена върху платното на намерението, а не просто да виси в пространството на въображението.
■ Ако качеството на изображението не струва, тази крепост трябва да се превземе с постоянна обсада, т.е. системно да прожектирате своя филм.
Бележки на полето
Всички тези въпроси са прости и очевидни, но ние се спираме подробно на тях, защото самият принцип „прожектирайте своя филм“ не е толкова очевиден, както изглежда.