ЕКСПРЕСНА, БЪРЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЕБ САЙТ

ПОЗВЪНЕТЕ МИ ЗА ЕКСПРЕСНА ИЗРАБОТКА НА ИНТЕРНЕТ САЙТ

изработка изработване на сайт wordpressДа възможност да се хранят изработка на уеб сайт по половин година (!). А фитопланктонът, който стои на най-ниското стъпало на пирамидата, яде когато и колкото поиска.
Причините, заради които има такива трудности с изхранването на Земята, са множество. Климатичните промени, годишните сезони, миграцията на животните, птиците и рибите и т.н. – дълга история. Но същността й е, че всички представители на различни стъпала на пирамидата са във взаимна ИЗРАБОТКА НА САЙТ зависимост по веригата. Колкото по-високо, толкова веригата е по-дълга и сложна и толкова по-силна е зависимостта от всички по-долу стоящи.
Следващият парадокс е, че който е на върха, всъщност не е цар на Природата, а заложник на обстоятелствата и храненик на „ядливите“ си поданици.
В един документален филм на Diskovery показваха следния експеримент. Закарали група от седем доброволци, обикновени градски жители, със самолет в Аляска. Задачата им била да издържат колкото е възможно по-дълго. Имали палатки, пушки, въдици – само не и храна. Всеки разполагал и с пейджър – натисни копчето и ще дойде вертолет, страданията ти ще свършат ИЗРАБОТКА НА САЙТ.
Било в средата или началото на есента. Първият ден минал весело – великолепна природа, бодро настроение. После заваляло. Всички подгизнали. Все още нямали храна и се наложило да си легнат с гладни стомаси. Но в групата имало един добър рибар и жена ловец, така че шансовете им за успех били големи.
Сутринта се оказало, че обувките им, които оставили да се сушат до огъня, изгорели и се наложило да си ИЗРАБОТКА НА САЙТ завият краката с парцали. Всички били безумно гладни. Търсенето на дивеч в околността не дало резултат. Благодатният край, кой знае защо, не бързал да разкрие богатствата си пред неканените чужденци. Жената ловец казала, че трябва да разузнае по-далеч, и тръгнала на ловен поход, като обещала, че вечерта ще имат месо, много месо.
Останалите се настанили покрай прекрасната планинска рекичка с въдици в ръка. Но след няколко неуспешни опита ентусиазмът им угаснал. Рибарят заключил, че в тази река изобщо няма риба. Така се налагало да търсят месо.
Скоро забелязали, че недалеч от лагера им живее мишка. Как да я хванат?
Разбира се, всички били образовани, умни хора, затова измислили начин – и още какъв! Напълнили голяма тенджера с вода, опрели до нея пръчка, а по края на съда прикрепили тел, на която била надяната тръбичка, така че свободно да се върти на телта. Идеята била мишката да се изкачи по пръчката, да тръгне по телта, да се подхлъзне, да падне във водата и… ще имат улов!
Представете си – те правели всичко това напълно сериозно! Зачакали. Чакали дълго. Мишката обаче не проявила никакво желание да се качи на тенджерата, а спокойно се занимавала със своите си миши дела. Поредното ИЗРАБОТКА НА САЙТ поражение.
Междувременно камерата, която снимала групата, показва: в реката плува пъстърва, в храстите и в тревата има ягоди и други плодове, бреговете на реката са обрасли с репей и